Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1929.

1929-05-29

Brev hvor Crawford oppforder Shetelig til å vurdere Strzygowskis "Early Church Art in Northern Europe" selv om Shetelig er motstander av forfatterens teorier. Shetelig får beskjed om at det er ønskelig at hans vurdering ødelegger ...

Brev

Brev ubb-ms-1201-144-02

Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1949.

1950-12-02

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig hvor han gratulerer Shetelig med utgivelsen av sin nye bok.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-144-07

Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1950.

1949-07-19

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig angående tidsskriftet Antiquity, Brevet har to engelske frimerker.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-144-06

Knut Fægri

Finse 1949. England 1950. Scilla verna 1950. Bøk 1953.

Botaniske feltbøker og notatbøker etter professor Knut Fægri.

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2072-b-015

Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1929.

1929-04-26

Brev hvor Crawford ber Shetelig vurdere Strzygowskis "Early Church Art in Northern Europe" til tidsskriftet Antiquity.

Brev

Brev ubb-ms-1201-144-01

Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1949.

1949-03-30

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig hvor han forespør om Shetelig kan sende ham noen hovedfakta fra en artikkel i Bergens Tidende til bruk for en publikasjon i tidsskriftet Antiquity.

Arkeologi, Brev, Bergens Tidende

Brev ubb-ms-1201-144-04

Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1949.

1949-04-19

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford hvor han spør om Sheteligs hjelp til diverse faglige spørsmål.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-144-05

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Indeholder foruten en del øvelser i regning, hans brever til forældrene og venner i 1810, ...

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Brev, Søvæsen vedk., Reiser i utlandet vedk., Kapervirksomhet, Napoleonskrigene, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok (Jacob de Langes) 1810

Manuskript ubb-ms-0129

Osbert Gay Stanhope Crawford

Brev fra Osbert Gay Stanhope Crawford til Haakon Shetelig. 1930.

1930-11-19

Håndskrevet brev fra Oberst Crawford til Shetelig hvor han takker for Sheteligs bidrag til tidsskriftet Antiquity.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-144-03

Irving Sigir

Avskrift av Sigirs artikkel om Shakespeares grav

1832

Litteraturhistorie, England, 1600-tallet, Shakespeare, William

Manuskript ubb-ms-0189-h-02