Atelier KK

[Inngangsdør med skilt, Joh. Petersen.]

Inngangsdør med skilt, Joh. Petersen.

Inngangsparti, Manufakturhandel, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-kk-n-165-007