Hermann Werner

Interiør af Molde Kirke

Interiør, Interior, Postkort, Kirke, Alter, Altertavle, Prekestol, Kirkebenk

Postkort ubb-bs-pkn-00152

Knud Knudsen

Molde Kirke

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Hage, Hekk

Fotografi ubb-kk-1622-08459

Knud Knudsen

Molde Kirke

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Hage, Hekk

Fotografi ubb-kk-2127-1139

Knud Knudsen

Utentittel (Molde)

Molde kirke

Kirke

Fotografi ubb-kk-ncx-0071

Hans Holtermann Abel

"han er oppstanden". Altertavle i Molde Kirke

Postkort, Altertavle

Postkort ubb-bs-pkn-00153

Knud Knudsen

Molde Kirke

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gravplass

Fotografi ubb-kk-1622-08460

Ken Erik Berntsen

Molde

Molde domkirke

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Cities and villages, Fontene, Blomster, Domkirke, Colour Photography, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, 35 mm, Klokketårn

Fotografi ubb-keb-0009

Ken Erik Berntsen

Molde

Molde domkirke

Arkitektur og byggeskikk, Domkirke, Colour Photography, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, 35 mm, Klokketårn

Fotografi ubb-keb-0010

Knud Knudsen

Parti af Molde

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-1622-08458

Knud Knudsen

Molde Kirke

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gravplass

Fotografi ubb-kk-2127-1138

Knud Knudsen

Parti af Molde

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Drying Clothes, Klestørk, Hverdagsklær, Landgang, Trekiste

Fotografi ubb-kk-1622-08457

Ken Erik Berntsen

Molde

Molde domkirke med publikum

Arkitektur og byggeskikk, Kvinne, Woman, Domkirke, Colour Photography, Fargefotografi, Mann, Man, Lysbilde, 35 mm, 35 mm

Fotografi ubb-keb-0011

Knud Knudsen

Utentittel (Molde)

Kirke

Fotografi ubb-kk-ncx-0068