Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Sandviken, Kristiania

Jernbanebro, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1333

Knud Knudsen

Parti fra Sandviken ved Kristiania.

Sandvika jernbanestasjon ble oppført i 1873

Gård, Jernbane, Jernbanebro, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner

Fotografi ubb-kk-1318-1231

Knud Knudsen

Parti af Sandviken ved Kristiania

Bygd, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-ns-1334

Knud Knudsen

Sandvikens Jernbanestation.

Jernbanestasjonen ble oppført i 1873

Jernbane, Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Tregjerde, Jernbanevogn, Perrong

Fotografi ubb-kk-1318-1232

Knud Knudsen

Parti fra Sandviken ved Kristiania,

Til høyre på bildet er Sandvikens Kalkfabrik som ble bygget i 1871

Bolighus, Fabrikk

Fotografi ubb-kk-1318-1234

Knud Knudsen

Parti fra Sandviken ved Kristiania.

I 1880-årene var Drammensveien en flott strandpromenade langs Sandviksbukta. Låven ved sjøen tilhørte Blommenholm gård.

Vei, Låve

Fotografi ubb-kk-1318-1235

Knud Knudsen

Jernbanebroen ved Sandviken.

Den gamle jernbanebroen over Løkketangen

Gård, Jernbane, Jernbanebro

Fotografi ubb-kk-1318-1233

Knud Knudsen

Parti af Sandviken ved Kristiania

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1332