Menneskets Liv, som en strid ... Skipper Hans Hansen Ramsvigen ... beg. 12/7 1765 i Buxnes kirke

1700-tallet, Begravelse, Æresminne, Gravskrift

Bok ubb-romertall-box-xxx-ram-01