Atelier KK

Bergen: Strandgaten

Personbil, Hest, Postkort, Hestekjerre, Forsikringsselskap, Forretningsgård, Markise, Trikk, Konfeksjonsforretning, Hoteller, Sportsforretning, Assuranceselskaper, Sportsforretninger, Herreekviperingsforretninger

Fotografi ubb-kk-pk-3101

Eduard Wilhelm Moss

[Småstrandgaten]

Anleggsarbeid ved Raadhushotellet

Arkitektur og byggeskikk, Folk, Bygninger, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Reklameskilt, Anleggsarbeider, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bs-ok-15946