Knud Knudsen

[Oversikt over Bergen havn]

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nbx-0652

Atelier KK

[Parti fra Bergen sett fra Fløien]

Fjord, Kirke, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Forretningsgård, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-006a

Atelier KK

[Korskirken]

Kirke, Gate, Mann, Man, Trær, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-384-092

Olai Schumann Olsen

[Korskirkeallmenningen]

Kvinne, Woman, Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Kåpe, Brostein, Personbil, Hverdagsklær, Sixpence, Allmenning, Scarf, Sjal, Bøttehatt

Fotografi ubb-so-0268

Ukjent

[Nedre Korskirkeallmenningen]

Bygninger, Snø, Kirke, Vinter, Allmenning, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bs-ok-02542

Gustav Brosing

Hesteskoing ved Korskirken

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Smed, Brostein

Fotografi ubb-bros-02792

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Korskirken, Norges Bank

Kirke, Bank, Gutt, Boy, Håndkjerre, Allmenning, Guard soldier, Vaktsoldat

Fotografi ubb-kk-1318-0016

Marcus Selmer

[Utsikt fra Skansen mot Korskirken,]

Utsikt fra Skansen mot Korskirken,

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-s-122

Atelier KK

[Korskirkeallmenningen]

Hest, Bil, Car, Kirke, Bank, Barber- og frisørsalong, Restaurant/Kafe, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-n-x-00026

Olai Schumann Olsen

[Vågsallmenningen, Norges Bank]

Vågsallmenningen, Norges Bank

Barn i lek, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bank, Flag, Flagg, Personbil, Allmenning, Korn og melhandel, Leketrillebår, Banker, Korn- & melforretninger, Speiderbevegelse

Fotografi ubb-so-0693

Knud Knudsen

[Oversiktsbilde. Vetrlidsallmenningen, Torget, Torgallmenningen, ca 1860.]

Oversiktsbilde. Vetrlidsallmenningen, Torget, Torgallmenningen, ca 1860.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning, Allé

Fotografi ubb-bros-04585

Lauritz Johan Bekker Larsen

Bergen sett fra Fjellveien

Gate, Bolighus, Residential Building, Reperbane

Fotografi ubb-bros-02468

Avskrift av diplom datert 1504, 15. september. Bergen

1504-09-15

Erkebiskop Gaute i Trondhjem, biskop Hans i Bergen og prost Christen Pederssen ved Apostelkirken tilkjenner på grunn av en ulovlig betingelse ved pantsettelsen, Eilif Andorssøn hans odelstomt Bratten ved Bryggen i Bergen som hans far ...

Middelalderen, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Arv, Kirkehistorie, Odelsrett

Diplom ubb-diplom-0180

Avskrift av diplom datert 1504, 26. februar. Bergen

1504-02-26

Hans (Theiste), biskop i Bergen, Christen Pederssen, prost ved Apostelkirken, Henrik Bagge, høvedsmann på Kongsgården, og lagmann Erlend Frk tilkjenner Eilif Andorssøn en grunn ved navn Bratten som ligger ved Bryggen, som hans far hadde ...

Middelalderen, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0179

Norvin Reklamefoto

Theodor Olsens eftf.

1962-12-27

Gatelys, Kirke, Brostein, Personbil, Kirkespir

Fotografi ubb-nor-o-0156

Knud Knudsen

Korskirkealmending (omkr 1870)

Kirke, Bank, Butikk, Shop, Gutt, Boy, Trehusbebyggelse by, Brostein, Håndkjerre, Allmenning

Fotografi ubb-kk-m-116

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Mot nord.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Festning

Fotografi ubb-kk-2127-0160

Olai Schumann Olsen

Bryggesporen 2

Hansavogn

Gatelys, Hest, Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Brostein, Bryggerivogn, Ølvogn, Knebukse, Meieriutsalg, Ølflaske

Fotografi ubb-so-1031

K. Knudsen & Co.

Bergen III

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nax-0834

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Fjellveien

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview, Vei

Fotografi ubb-kk-1622-08627

Johan Nordahl Brun

Korskirkens Jubelfæst, første Advent 1805

1800-tallet, Fest

Bok ubb-romertall-box-xxx-bru-26

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Skandsen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-2166

Gustav Brosing

Fredriksbergsgate

1958-01-12

Huset med lykt er Fredriksbergsgate 1. Det hvite huset til venstre i bildet er nr 3.

Barn, Child, Snø, Bolighus, Residential Building, Flaggstang, Valmtak, Kirkespir

Fotografi ubb-bros-00284d

Atelier KK

[Parti fra Bergen sett fra Fjellveien]

Fjord, Kirke, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Forretningsgård, Fartøy, Våg

Fotografi ubb-kk-n-207-005a

Gustav Brosing

[Korskirken]

Korskirken

Kirke

Fotografi ubb-bros-02334

Atelier KK

Bergen: Korskirkealm.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Hestedrosje, Brostein, Allmenning

Fotografi ubb-kk-nss-003-019a

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Oversikt fra Fjellveien mot nord

Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2714

Knud Knudsen

Bergen- III

Del av panorama- 2705 - I og 2706- II. Tatt fra Fjellsiden

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2707

Knud Knudsen

[Korskirken]

Kirke, Gate

Fotografi ubb-kk-nbx-0295

Diplom datert 1544, 25. januar. Bergen

1544-01-25

Høvedsmann på Bergenhus, Christoffer Huitfeldt og superintendent Geble Pederssøn bestemmer at Rygge kirke i Aurland, Henne kirke i Leikanger, Hval kirke i Stedje og Bø kirke på Framnes i Os skal nedlegges på grunn av ...

Kirker, 1500-tallet, Diplomer, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0218

Ukjent

[Korskirken, nordportalen fra 1632.]

Korskirken, nordportalen fra 1632.

Kirke, Dør, Portal, Blyglassvindu

Fotografi ubb-il-0009-001b

Olai Schumann Olsen

[Oversikt fra Skansen mot Korskirken]

Oversikt fra Skansen mot Korskirken

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-so-0043

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Marcus Selmer

[Torgallmenningen sett mot Børsen og Korskirken]

Torgallmenningen sett mot Børsen og Korskirken

Fontene, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning, Børs

Fotografi ubb-s-016b

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Skansen nedover Torvet).

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0008

Knud Knudsen

[Korskirken]

Kirke, Gate

Fotografi ubb-kk-nbx-0344

Knud Knudsen

Parti af Bergen fra Fjelveien

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-2649

Knud Knudsen

Parti af Bergen (Udsigt fra Skansen nedover Torvet)

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-kk-1318-0790

Knud Knudsen

[Korskirken]

Korskirken

Bygninger, Kirke, Fotospøkelse

Fotografi ubb-kk-1318-3515

Ralph L. Wilson

Vindu og dør i Korskirken

Kirke, Gravplass

Fotografi ubb-wil-a-384

Atelier KK

Bergen - Fløibanen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Kabelbane

Fotografi ubb-kk-pk-1667

Gustav Brosing

[Hesteskoing v/ Korskirken]

Hesteskoing v/ Korskirken

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Mann, Man, Lastebil, Smed, Hestekjerre, Striesekk

Fotografi ubb-bros-02791

Knud Knudsen

Parti af Bergen. (Udsigt fra Skansen mod Nygaard).

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-0789

Knud Knudsen

[Salg av fisk fra båter]

Salg av fisk fra båter

Fisker, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Fiskeri-handel

Fotografi ubb-kk-1318-3615

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Udsigt fra Fløifjeldet

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ns-2099

Atelier KK

[Korskirken]

Kvinne, Woman, Kirke, Gate, Mann, Man, Trær, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-384-091

Gustav Brosing

Nedre Korskirkeallmenning og Korskirken

Butikk, Shop, Bolighus, Residential Building, Personbil

Fotografi ubb-bros-02335

Marcus Selmer

[Torgallmenningen sett mot Børsen og Korskirken]

Torgallmenningen sett mot Børsen og Korskirken

Fontene, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning, Børs

Fotografi ubb-s-016

Knud Knudsen

Parti fra Skandsen nedover Torvet, Bergen

Korskirken, Børsen, Vetrlidsallmenningen

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-kk-ns-1727

Rolf Norvin

[Hirden oppmarsjert i Kong Oscarsgate.]

Hirden oppmarsjert i Kong Oscarsgate.

Military uniform, Militæruniform, Uniform, Minnestøtte, Hirden

Fotografi ubb-ohk-023-069

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Torget]

1963-06-06

Torget

Flyfoto, Aerial photo, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, Allmenning

Fotografi ubb-w-f-109223

Rolf Norvin

ubb-ohk-023-071

Hirden bekranser minnestøtten ved Korskirken for "De faldne ved Alvøen 16 mai 1808".

Military uniform, Militæruniform, Uniform, Minnestøtte, Hirden

Fotografi ubb-ohk-023-071

[Korskirkeallmenningen. Ingen nyere biler enn midt på 20-tallet.]

Korskirkeallmenningen. Ingen nyere biler enn midt på 20-tallet.

Hest, Soldat, Soldier, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Mann, Man, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Hverdagsklær, Frakk, Allmenning, Herrehatt

Fotografi ubb-so-0267

[Bergen sentrum]

1961-08-19

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139485

K. Knudsen & Co.

Bergen- Strandgaten

Gatelys, Postkort, Hest, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Gate, Brostein, Tobakkhandel, Flaggstang, Bakeriutsalg, Hestekjøretøy, Melkespann

Fotografi ubb-kk-pk-0817

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Korskirken midt på bildet.

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Allmenning

Fotografi ubb-kk-2127-0158

Olai Schumann Olsen

[Vågsallmenningen, Norges Bank]

Vågsallmenningen, Norges Bank

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Bank, Flag, Flagg, Personbil, Allmenning, Banker

Fotografi ubb-so-0708

Knud Knudsen

Korskirken

Kirke, Gate, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-kk-m-017

Olai Schumann Olsen

Korskirken

Hest, Snø, Slede, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Allmenning

Fotografi ubb-so-0269

Atelier KK

Korskirken (omkr. 1880)

Trolig laget etter Knud Knudsens fotografi UBB-KK-1318-3515

Postkort, Kirke

Postkort ubb-bs-pkb-00350