K. Knudsen & Co.

Lerfossen ved Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08431

Hans Krum

Nedre Lerfos ved Throndhjem

Landskap, Mann, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-bs-fol-01736

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2732

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08432

Knud Knudsen

[Leirfossen]

Foss

Fotografi ubb-kk-nsx-0447

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem

Foss, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-1368

Knud Knudsen

[Leirfossen]

Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0265

Knud Knudsen

Parti af Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1284

Knud Knudsen

Parti af Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Mann, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1281

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1367

Knud Knudsen

Parti af Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Mann, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1282

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1134

Knud Knudsen

Parti af Lerfossen ved Trondhjem.

Nedre Leirfoss

Foss, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1285

Knud Knudsen

[Leirfossen]

Foss

Fotografi ubb-kk-nsx-0446

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-ns-1366

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2733

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1133

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08433

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss

Fotografi ubb-kk-2127-0357

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2731

K. Knudsen & Co.

Lerfossen ved Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08430b

Knud Knudsen

[Leirfossen]

Foss

Fotografi ubb-kk-nsx-0445

K. Knudsen & Co.

Lerfossen ved Trondhjem

Foss

Fotografi ubb-kk-1622-08430a

Knud Knudsen

Parti af Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1286

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Kraftverket ved Øvre Leirfoss ble igangsatt i 1901.

Foss

Fotografi ubb-kk-2127-0358

Knud Knudsen

Lerfossen ved Trondhjem.

Foss

Fotografi ubb-kk-2127-1132

Knud Knudsen

[Leirfossen]

Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0264

Knud Knudsen

Parti af Lerfossen ved Trondhjem.

Foss, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-1283