Atelier KK

[Interiør, stue, Røde Kors pleiehjem. Gruppe med sykepleiere og pasienter]

1928-03-27

Interiør, stue, Røde Kors pleiehjem. Gruppe med sykepleiere og pasienter

Stol, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Stue, rom, Piano, Aldershjem, Lampe, Sykepleier, Nurse, Foreninger

Fotografi ubb-kk-n-303-008a

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1956-08-23

Steinmur, Murhus, Eksteriør, Tak

Fotografi ubb-nor-r-0616

Atelier KK

[Interiør, stue, Røde Kors pleiehjem. Gruppe med sykepleiere og pasienter]

1928-03-27

Interiør, stue, Røde Kors pleiehjem. Gruppe med sykepleiere og pasienter

Stol, Kvinne, Woman, Stue, rom, Piano, Aldershjem, Lampe, Sykepleier, Nurse, Foreninger

Fotografi ubb-kk-n-303-008b