Knud Knudsen & Co.

[Bergensbrannen 1916]

Dette bildet er tatt fra Klosteret/øverst på Murallmenningen, og viser Store Markevei midt i bildet, og Østre Murallmenningen til høyre

Brannruiner

Fotografi ubb-kk-nax-0062

Knud Knudsen

Markeveien fra Muralmendingen (i 70 aarene)

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3523.

Gatelys, Butikk, Bolighus, Jente, Kurv, Allmenning, Fotospøkelse, Vannpumpe, Bokbinderi

Fotografi ubb-kk-m-057

Ukjent

Markeveien, Bergen - Norge

By- og småsteder, Postkort, Gate, Trehusbebyggelse by

Postkort ubb-bs-pkb-00171

Ukjent

[Brannen 1916. Bergen sentrum]

Det er Store Markevei nedover mot Torgallmenningen. Christiestatuen sees helt nederst. Ruinen til høyre i bildet er Store Markevei 27, på hjørnet mellom St. Markevei og Smørsallmenningen

Brannruiner, Branntomt, Brann, Brostein

Fotografi ubb-bros-04045

Ukjent

Fra Brannen i Bergen 1916

Nedre del av Store Markevei mot Torgallmenningen (Christie-statuen i bakgrunnen).

Bygninger, Brannruiner

Fotografi ubb-bros-04062

Ukjent

[Bergensbrannen 1916. Brannstrøket sett fra Corps de Garde]

Klostergaten, Kalmargjerdet. Ca. mars-april 1916. Store Markevei går nedover mot venstre.

Brannruiner, Branntomt, Brann, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-04056

Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti opover Markeveien, mellem Torvet og Smørs-almeningen.

Store Markevei, ruinen av nr. 35 til venstre, på andre siden av Store Markevei ruinen av nr. 27. Den store ruinen i høyre del av bildet lå langs øvre del av Smørsallmenningen.

Brannruiner, Branntomt, Gate

Fotografi ubb-bros-04041

Olaf Andreas Svanøe

[Store Markevei]

Store Markevei

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bros-04208

Atelier KK

Bergen 1926.

Gatelys, By- og småsteder, Snø, Brakke, Postkort, Gate, Oversiktsbilde, Forretningsgård, Gjenreising og sanering, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-pk-1766

Olaf Andreas Svanøe

Store Markeveien efter branden 1916

Brannruiner

Fotografi ubb-bs-ok-04727-005

G. Solberg Johansen

[Bergensbrannen]

Ruinen til høyre er Store Markevei 27, på hjørnet mellom Store Markevei og Smørsallmenningen. Ruinene av de to leiegårdene i midten av bildet lå antagelig i Tårnsmuget (trolig Tårnsmuget 7 og 9). Disse ruinene vises ...

Brannruiner, Mann

Fotografi ubb-bs-ok-20967

Atelier K. Knudsen

"Graf Zeppelin" over Bergen, Juli 1930

By- og småsteder, Zeppeliner

Fotografi ubb-kk-pk-2374

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916.Strandgaten

Ruinene av to leiegårder til høyre i bildet er trolig ruinene etter Tårnsmuget 7 og 9

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04728-003

Ukjent

[Store Markvei]

Store Markvei der den krysser Fortunen og Smørsallmenningen

Brannruiner, Gate, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-thw-0274

Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Blending

Fotografi ubb-bs-ok-22289-001

Enoch Djupdræt

[Store Markevei, Bergen]

Store Markevei, Bergen

Personbil, By- og småsteder, Gate, Brostein, Folkevogn

Fotografi ubb-dju-p-0579

Ukjent

Gadebilleder fra Bergen.

Store Markevei 34

Gatelys, Kvinne, By- og småsteder, Hund, Gate, Steinhelle, Spaserdrakt, Gullsmed

Fotografi ubb-bs-ok-19729

Marcus Selmer

[Torgallmenningen mot fontenen og hjørnet Torgallm./Store Markevei]

Torgallmenningen mot fontenen og hjørnet Torgallm./Store Markevei

Fontene, Trehusbebyggelse by, Allmenning

Fotografi ubb-s-017

Leif M. Endresen

[Hjemmestyrkene i arbeid foran Tinghuset.]

Hjemmestyrkene i arbeid foran Tinghuset.

Gevær, Bil, Car, Folkemengde, Motstandsgruppe

Fotografi ubb-ohk-005-018

Atelier KK

[Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.]

Christian Michelsens gate 5. Arkitekt Torgeir Alvsaker.

By- og småsteder, Butikk, Gjenreising og sanering, Boktrykkeri, Fetevare, Paraplyforretning, Kurvmakerforretning

Fotografi ubb-kk-n-315-006

Knud Knudsen

[Muralmenningen /Store Markevei]

By- og småsteder, Jente, Gasslykt, Kurv, Fotospøkelse, Vannpumpe, Bokbinderi

Fotografi ubb-kk-1318-3523

Ukjent

[Ruiner v/ Store Markevei]

Fra området rundt Langerekken, mellom Store Markevei og Kalmargjerdet. Klostergaten 2 i bakgrunnen. Trebroen over ruinene fører til Kalmargjerdet.

Branntomt, By- og småsteder, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-06724-004

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Fra Torvet

Bildet er tatt øverst på Murallmenningen/Klostergaten - Kalmargjerdet 11 til høyre, Store Markevei nedover til venstre. Der skorsteinen står igjen midt på bildet lå før brannen to trehus, Langerekken 45 og Store Markevei 52

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04729-005

Atelier KK

[Hotel Bristol]

By- og småsteder, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Brostein, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-450-002

Olaf Andreas Svanøe

ubb-bros-04207

Store Markevei. Første tverrgate er Jon Smørsgate til venstre og Fortunen til høyre.

Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bros-04207

Atelier KK

[Forretning]

Oppdragsgiver: Winge & Co. Reisebyrå

Plakat, Eksteriør, Reisebyrå, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-433-067

Atelier KK

[Hotel Bristol]

Personbil, By- og småsteder, Bil, Car, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Brostein, Allmenning, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-450-003

Ukjent

[Hverdagsliv. Store Markevei 6 etter 20 april 1944.]

Hverdagsliv. Store Markevei 6 etter 20 april 1944.

Blending

Fotografi ubb-ohk-013-041

Atelier K. Knudsen

"Graf Zeppelin" over Bergen, Juli 1930

By- og småsteder, Zeppeliner

Fotografi ubb-kk-pk-2372

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei efter branden 1916.

Brannruiner, Branntomt, Brann

Fotografi ubb-bros-04022

Et gammelt Handelshus

Tegning, Bolighus, Gate

Fotografi ubb-bros-04212

Ralph L. Wilson

Store Markevei

Personbil, By- og småsteder, Gate, Brostein, Allmenning, Parkeringsplass, Tinghus

Fotografi ubb-wil-a-387

K. Knudsen & Co

Utsigt fra klosteret. Fra brannen i Bergen 15.01.1916

Her sees ruinen av Store Markevei 27, som lå på hjørnet mellom Store Markevei og Smørsallmenningen. Helt til venstre Smørsallmenningen 22 (Wallendahls lager nesten helt nederst på Smørsallmenningen).

Brannruiner, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nax-0904

Louis Anton Jacobsen

Fra branden i Bergen 15.1.1916. Fra Klosteret

Store Markevei går ned til venstre. Den store ruinen til høyre er Store Markevei 46, som gikk på tvers mellom Store Markevei og Langerekken.

Brannruiner, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-04727-003

Ukjent

[Markeveien etter brannen i 1916]

Nedre del av Store Markevei mot Torgallmenningen (Christie-statuen i bakgrunnen).

Brannruiner

Fotografi ubb-bros-01823

Olaf Andreas Svanøe

Store Markevei för branden

Gatelys, Barn, Bygninger, By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-bros-04524

Olai Schumann Olsen

[Hovedbygning, Store Milde (nå Fana folkehøgskule)]

Hovedbygning, Store Milde (nå Fana folkehøgskule)

Gatelys, Gård, Steintrapp, Inngangsparti, Våningshus, Folkehøyskole

Fotografi ubb-so-2143

Ukjent

[Store Markevei]

Barn, By- og småsteder, Gate, Gutt

Fotografi ubb-bros-04506

Olaf Andreas Svanøe

[Store Markevei og Smørsallmenningen]

Hjørnet av Store Markevei og Smørsallmenningen (reklameskilt for Gjensidige Livsforsikring)

Bygninger, Gate, Forsikringsselskap

Fotografi ubb-bros-04210

ubb-bros-04504

Butikk, Bolighus, Gate, Brostein

Fotografi ubb-bros-04504

Atelier KK

[Forretning]

Oppdragsgiver: Winge & Co. Reisebyrå

Plakat, Eksteriør, Reisebyrå, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-433-068