Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Brann, Kjemisk industri, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-kk-n-427-080

Norvin Reklamefoto

Fleischers Kjemiske Fabrikk

1952-11-26

Tre kvinner i arbeid på kontor hos Fleischers Kjemiske Fabrikk

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjemisk industri, Skrivebord, Skrivemaskin

Fotografi ubb-nor-f-0571

Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Interiør, Brann, Kjemisk industri, Tønne, Brannruiner, Branntomt, Malerspann

Fotografi ubb-kk-n-427-076

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsons gate og østover.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1176

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1971-08-30

Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1172

Norvin Reklamefoto

Fleischers Kjemiske Fabrikker A/S

1970-02-15

Fotografi ubb-nor-f-1170

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1970-02-15

Kjemisk industri, Arbeidsklær, Laboratorium

Fotografi ubb-nor-f-1169

Widerøe's Flyveselskap A/S

Fleischers Kjemiske Fabrikker A/S

1955-06-10

Flyfoto, Fabrikk, Oversiktsbilde, Vann, Gravplass

Fotografi ubb-w-sh-082283

Norvin Reklamefoto

Fleischers Kjemiske Fabrikk

1952-11-26

Interiør fra kontor på Fleischers Kjemiske Fabrikk

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjemisk industri, Skrivebord, Skrivemaskin, Kopimaskin

Fotografi ubb-nor-f-0569

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1962-09-12

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1187

Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Interiør, Brann, Kjemisk industri, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-kk-n-427-078

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1970-02-15

Kjemisk industri, Arbeidsklær, Laboratorium

Fotografi ubb-nor-f-1171

Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Interiør, Brann, Kjemisk industri, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-kk-n-427-075

Norvin Reklamefoto

Fleischers Kjemiske Fabrikk

1951-01-11

Interiør fra laboratorium hos Fleischers Kjemiske Fabrikk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjemisk industri, Arbeidsklær, Laboratorium

Fotografi ubb-nor-f-0567

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsons gate og østover.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1175

Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Interiør, Brann, Kjemisk industri, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-kk-n-427-074

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsons gate og østover.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1178

Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Brann, Kjemisk industri, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-kk-n-427-077

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsons gate og østover.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1179

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsons gate og østover.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1174

Norvin Reklamefoto

Fleischer

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1186

Norvin Reklamefoto

Fleischer

1972-07-14

Bjørnsons gate og østover.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kjemisk industri

Fotografi ubb-nor-f-1177

Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Motorsykkel, Brann, Kjemisk industri, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-kk-n-427-073

Atelier KK

[Branntomt]

Fleischer kjemiske fabrikk

Brann, Kjemisk industri, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-kk-n-427-079