ubb-bs-fol-01729

Domkirkesmuget, i dag Domkirkeplassen. Huset til venstre har adresse Kong Oscarsgate 34.

Trehusbebyggelse by, Murhus

Fotografi ubb-bs-fol-01729

Ukjent

Domkirken

Domkirke

Fotografi ubb-bs-ok-05139-001