Atelier KK

[Domkirken]

Interiør, Statuer/Skulptur, Kirke

Fotografi ubb-kk-n-426-121

Atelier KK

[Kor oppstilt i domkirken]

Merker med "EMPS" på uniformene

Kvinne, Gruppeportrett, Kor, Mann, Oppdragsfoto, Kirkeinteriør

Fotografi ubb-kk-n-429-157

Atelier KK

Nordahl Bruns grav

Domkirkegården

Gravplass, Gravstein, Biskop, Gravmonumenter

Fotografi ubb-kk-n-426-128

ubb-bs-fol-01729

Domkirkesmuget, i dag Domkirkeplassen. Huset til venstre har adresse Kong Oscarsgate 34.

Trehusbebyggelse by, Murhus

Fotografi ubb-bs-fol-01729

Atelier KK

[Kor oppstilt i domkirken]

Merker med "EMPS" på uniformene

Kvinne, Gruppeportrett, Kor, Mann, Oppdragsfoto, Kirkeinteriør

Fotografi ubb-kk-n-429-158

Atelier KK

[Domkirken]

Foto av maleri av biskop Johan Nordahl Brun

Portrett, Innrammede bilder, Maleri, Biskop

Fotografi ubb-kk-n-426-122

Atelier KK

Nordahl Bruns grav

Domkirkegården

Gravplass, Gravstein, Biskop, Gravmonumenter

Fotografi ubb-kk-n-426-129

Ukjent

Domkirken

Domkirke

Fotografi ubb-bs-ok-05139-001