Atelier KK

[Allehelgens gate 3]

Allehelgens gate 3

Vindu, Gate, Brostein, Portal, Politistasjon, Offentlige kontorer, Frontispis

Fotografi ubb-kk-n-191-019