Diplom datert 1456, 21. mai. Bergen

1456-05-21

Tre lagrettemenn i Gloppen stadfester, at Gudthorm Gudbrandssøn vedgår at han har solgt til Andres Isakssøn 3 ½ månedsmatsleie i Brynnestad i Olden, Innvik i Nordfjord og at han har mottatt betaling for dette. Pergamen, ...

Jordbruk, Middelalderen, Rettssak, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0137

Referanse til diplom datert 1534, trolig 17. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1534-05-17

Olaf Håkonsson på Fitha (Fitje i Gloppen) kunngjør at han har solgt til Jon Simonsson 15 månedsmatsbol i Rand (Innvik), og dermed også halvparten av øydegarden Tvinnereim. Etter vidisse utstedt og beseglet av Poul Helliessenn ...

Jordbruk, Ødegård, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0205

Diplom datert 1484, 8. april. Innvik (Vik) Nordfjord (Sogn og Fjordane)

1484-04-08

Tolv menn i Vik i Nordfjord gir Sunniva Steinbjørnsdatter det skussmål at hun alltid har vært en hederlig og bra kvinne i ord og gjerning.

Middelalderen, Kunngjøring, Diplomer, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0166

Diplom datert 1565, 31. desember. Gloppen (Sogn og Fjordane)

1565-12-31

To lagrettemenn i Nordfjord erkjenner, at de har gjort et jordbytte med (sin bror?) Larens Jonssøn angående noe jordgods i Innvik og Breim herreder

1500-tallet, Diplomer, Arveoppgjør, Arv

Diplom ubb-diplom-0263

Knud Knudsen

Parti fra Indviken, Nordfjord

Fjord, Robåt, Mann, Naust, Hverdagsklær, Reisekiste

Fotografi ubb-kk-ns-1039

Knud Knudsen

Parti fra Indviken, Nordfjord

Fjord, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-1037

Diplom datert 1414, 4. april. Langvin (Innvik, Sogn og Fjordane)

1414-04-04

Tre menn gjør kjent at brødrene Simon, Eindrid og Erling Steinbjørnssønner skiftet gården Elde (Rugsund i Davik) mellom seg og la en tredjedel under Myrold (i Ståreim).

Middelalderen, Diplomer, Arveoppgjør, Skifte, Arv, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0083