Jules David

Moss Høiere Almenskole

Klassebilde, Skoleelev

Fotografi ubb-bs-fol-01630

Parti ved Moss

Tegningene og tekstene fra 1853/1855 "Norge fremstillet i Tegninger" 2. opplag, utgitt av Nils Christian Tønsberg.

Landskap, Litografi

Fotografi ubb-bs-fol-00216-031