Knud Knudsen

Parti fra Ørstenvik, Søndmør

Bolighus

Fotografi ubb-kk-nd-1638

Knud Knudsen

Parti fra Ørstenvig, Søndmøre

Vei, Fjord, Bolighus, Naust, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1638

Knud Knudsen

Parti fra Ørstenvig, Søndmøre

Fjord, Robåt, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0450

Knud Knudsen

Parti fra Ørstenvig, Søndmøre

Bygget til høyre er Svendsenhuset, angivelig delvis levert fra M. Thams & Co i 1867Svendsen-garden, Rasmus-garden

Kvinne, Gård, Fjord, Mann, Naust, Havnebod, Hverdagsklær, Høybør, Rive, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-1636

Knud Knudsen

Parti fra Ørstenvig, Søndmøre

Fjord, Robåt, Gutt, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0704