Atelier KK

Oslo: Vor frelses kirke

Kirke, By- og småsteder, Gate, Mann

Fotografi ubb-kk-nss-010-033c

Abels Kunstforlag

Vor Frelsers Kirke

Gatelys, Statuer/Skulptur, Kirke, Domkirke, Eksteriør, Fotospøkelse

Fotografi ubb-bs-ok-00881-012

Severin Worm-Petersen

ubb-bros-07457

1905-11-26

"Kongeparret modtages af Stiftsprovst Gustav Jensen udenfor Vor Frelsers Kirke, Søndag 26. Novbr. 1905"

Kirke, Konge, Postkort, Prost, Dronning

Fotografi ubb-bros-07457

Atelier KK

Stortorvet

Kirke, Torg, Bod, Torghandel

Fotografi ubb-kk-nss-010-033b