K. Knudsen & Co

[Indre Oppedal]

Gård, Oversiktsbilde, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-nax-0499

K. Knudsen & Co

[Indre Oppedal]

Landskap

Fotografi ubb-kk-nax-0494

K. Knudsen & Co

[Indre Oppedal]

Fotografi ubb-kk-nax-0574

K. Knudsen & Co

[Indre Oppdeal

Landskap

Fotografi ubb-kk-nax-0634