1596, 13. oktober Telemark, Hjartdal kunngjøring

1596-10-13

Oluff Levordssøn bekjentgjør, at han fikk 32 gode daler av Oluff Mosbø og Torbjørn Loner for 4 markebol jord i Skeie, Gvamen i Hierdals (Hjartdals) sogn. Denne jorden fikk Oluff Mosbø ved en seks manns ...

Kunngjøring, Gård, Dom, Arving, Jord, Odelsrett

Diplom ubb-1596-10-13