1621, 9. februar Rogaland, Fister, Randa kunngjøring ; (skifte)

1621-02-09

Peder Ravn, lagmann i Stavanger, Michell Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, og seks lagrettemenn i Hjelmeland skiprede kunngjør et endelig skifte på Randa mellom Gurine Sebjørnsdatters barn og arvinger da skiftet som ble foretatt 26. februar ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Arv, Odel, Lagmann, Odelsgods, Arving, Arveskifte, Pant, Tvistemål, Pantegods

Diplom ubb-1621-02-09

1626, 12. februar (Aberdour, Skottland) fødselsbrev attest

1626-02-12

Fødselsbrev eller attest som viser at William Anderson, som oppholder seg i Stavanger, var lovlig avlet og født i hellige ekteskapsbånd mellom Alexander Anderson og hustru Cathrine i kirkesognet Aberdour.

Fødselsbrev, Attest, Ektefødt

Diplom ubb-1626-02-12

1632, 27. juli Bergen grunnbrev

1632-06-27

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier til Peder Pedersen Kempe i Stavanger en av byens grunner ved Nøstet som tidligere tilhørte kirken. Grunnleien er 1 riksort.

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1632-06-27

1651, 4. februar Stavanger grunnbrev

1651-02-04

Grunnbrev fra Domkapitalet i Stavanger til borger Carsen Lykke på en av kirkens grunner.

Grunn, Grunnbrev, Kirke, Domkapitel

Diplom sab-1651-02-04

1581, St. Botolfs Dag (17. juni) Stavanger kunngjøring ; (byggetillatelse)

1581-06-17

Kapitlet i Stavanger kunngjør, at Peder Claussøn, sogneprest i Undal og prost på Lista, som har fått et prebende kalt Krikin hvor det ogå hører til noen grunner i Stavanger, har tillatt Mogens Jonssøn å ...

Kunngjøring, Betaling, Arv, Sogneprest, Grunn, Grunnleie, Byggetillatelse, Prebende, Arving, Bygning, Kapittel ; (Stavanger), Prost

Diplom ubb-1581-06-17

1634, 2. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1634-10-02

Maren Johansdatter, enke etter rådmann Sven Hanssøn i Stavanger, kunngjør at hun påny har solgt til Trine Arentsdatter, enke etter Carsten Brockers, deres grunn og eiendom i Bergen, som hennes mann 27. januar 1624 solgte ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Eiendom, Rådmann ; (Stavanger), Borgermester ; (Stavanger)

Diplom ubb-1634-10-02

1596, 23. oktober Rogaland, Stavanger, Arnegård skifte

1596-10-23

Lagmann Martin Nielssøn i Stavanger foretar et arveskifte mellom Torstein Oddssøn på Vadla og hans søsken: Peder og Jon Oddssønner, Ingjerd og Gurid Oddsdøtre på den ene side, og Gjest, Oluf og Knud Ellendssønner, Anna ...

Gård, Skifte, Gods, Arveskifte, Arvegods, Lagmann ; (Stavanger)

Diplom ubb-1596-10-23

1607, 6. august Stavanger kunngjøring ; (kongelig)

1607-08-06

Kong Christian IV kunngjør, at da han har hørt at borgere i Bergen, adel, presteskap og bønder på landet blir bedradd og byens gullsmedhåndverk blir skadelidende av det dårlige sølv som innføres og selges av ...

Borger ; (Bergen), Forbud, Bonde, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Kunngjøring ; (kongelig), Sølv, Håndverk, Salg ; (sølv), Tysker, Kjøp ; (sølv), Byttehandel ; (sølv), Handel, Lov ; (norsk), Adel, Presteskap

Diplom ubb-1607-08-06