1621, 22. oktober Hordaland, Sveio, Tveit kunngjøring

1621-10-22

Roar Nilssøn på Vistad i Skåre skiprede i Karmsundet kunngjør, at han har pantsatt til Oluff Torsteinssøn på Bjordal sin odelspart i Bjordal, som ligger i Førde skiprede og Skjold sogn, for 26 riksdaler in ...

Kunngjøring, Gård, Odel, Pant, Odelspart

Diplom ubb-1621-10-22

[16..], 8. oktober Rogaland, Stjernarøy, Tjul salgsbrev

1600-10-08

Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til Knud Oluffssenn på Lillesund (i Skåre?) sin odelspart "wdj Berie i Føye schebredt och Sundhordlehenn" (Berge på Bømlo?). Salget bevitnes av fire (fem?) menn ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (odel), Odelspart

Diplom ubb-1600-10-08