1596, 23. oktober Rogaland, Stavanger, Arnegård skifte

1596-10-23

Lagmann Martin Nielssøn i Stavanger foretar et arveskifte mellom Torstein Oddssøn på Vadla og hans søsken: Peder og Jon Oddssønner, Ingjerd og Gurid Oddsdøtre på den ene side, og Gjest, Oluf og Knud Ellendssønner, Anna ...

Gård, Skifte, Gods, Arveskifte, Arvegods, Lagmann ; (Stavanger)

Diplom ubb-1596-10-23