1610, 3. desember Rogaland, Sand kunngjøring ; (salg)

1610-12-03

Tore Amundssøn og Sebjørn Halvorssøn, som begge bor på Åbø i Sauda sogn, kunngjør, at de med sine hustruers samtykke har solgt til deres nærskyldefrender, Oluff Jonssøn på Fjetland i Jelsa skipreide og broren Asbjørn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Salg ; (odel), Odelsjord

Diplom ubb-1610-12-03