1624, 14. august Rogaland, Sjernarøy, Tjul kunngjøring ; (salg)

1624-08-14

Tolleff Gunhardssøn på Hustoft kunngjør, at han med sin hustru Marit Aslaksdatters samtykke har solgt til hennes bror Askild Aslakssøn på Hervik hennes odelsgods, som ligger i Hervik i Tysvær sogn og Leiranger skipreide, for ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelsgods, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1624-08-14

[16..], 8. oktober Rogaland, Stjernarøy, Tjul salgsbrev

1600-10-08

Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til Knud Oluffssenn på Lillesund (i Skåre?) sin odelspart "wdj Berie i Føye schebredt och Sundhordlehenn" (Berge på Bømlo?). Salget bevitnes av fire (fem?) menn ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (odel), Odelspart

Diplom ubb-1600-10-08