1623, 29. mars Rogaland, Tysvær, Hervik skifte

1623-03-29

Seks lagrettemenn i Leiranger og Avaldsnes skipreider kunngjør i nærvær av Michel Lauritssøn, sorenskriver i Ryfylke, et makeskifte mellom Gudmund Toressøn på Fosen og Askild Aslakssøn med Tolleff Gunnarssøn på Hustoft på grunn av tvistemål ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Skifte, Odel, Gods, Makeskifte, Bygsel, Odelspart, Tvistemål, Kjøpegods

Diplom ubb-1623-03-29b

1624, 14. august Rogaland, Sjernarøy, Tjul kunngjøring ; (salg)

1624-08-14

Tolleff Gunhardssøn på Hustoft kunngjør, at han med sin hustru Marit Aslaksdatters samtykke har solgt til hennes bror Askild Aslakssøn på Hervik hennes odelsgods, som ligger i Hervik i Tysvær sogn og Leiranger skipreide, for ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Odelsgods, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1624-08-14