Ca. 1650 (?)* Hordaland, Strandvik, Nordtveit skjøte

1650

Siver Lauritssen på Skjørsand (Fusa) har med samtykke av sin hustru Gjertrud Siversdatter solgt til sin svoger, Anders Rasmussen på Rongestveit (Hålandsdalen) og hans hustru Marit Siversdatter hustruens odelsjordpart i Vestretun i Bjørndal. Likeledes har ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1650b

1578, 18. april Bergen grunnbrev

1578-04-18

Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St. Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie er 1 bergergylden.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Borgerske ; (Bergen)

Diplom ubb-1578-04-18