1586, 14. november Hordaland, Stord, Føyen grensegang

1586-11-14

Anders Knudssøn på Horneland, lensmann i Føyen skipreide, samt elleve lagrettemenn i Sunnhordaland foretar grenseoppgang mellom gårdene Børøy og Sele.

Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Lensmann, Grenseoppgang

Diplom ubb-1586-11-14

[16..], 8. oktober Rogaland, Stjernarøy, Tjul salgsbrev

1600-10-08

Anders Asbjørnsen på Ambdall (i Tysvær?) og Thørris Hansen, selger til Knud Oluffssenn på Lillesund (i Skåre?) sin odelspart "wdj Berie i Føye schebredt och Sundhordlehenn" (Berge på Bømlo?). Salget bevitnes av fire (fem?) menn ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (odel), Odelspart

Diplom ubb-1600-10-08