1634, 7. november Hordalnd, Kvinnherrad, Skarvetun kunngjøring ; (salg)

1634-11-07

Karen Johansdatter, enke etter Thomas Siverssøn på Søreid i Opdal skipreide på Tysnes, kunngjør at hun har solgt til Jon Jonssøn på Skarvetun i Ølve kirkesogn og hans hustru Borghild Henriksdatter, sin odelspart i nevnte ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1634-11-07

1596, 21. februar Hordaland, Sunnhordaland kunngjøring ; (salg)

1596-02-21

Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdne Bjørndal, Eide ...

Kunngjøring, Salg ; (gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1596-02-21

1603, 3. juni Hordaland, Kvinnherrad, Lande kunngjøring ; (forlik)

1604-06-03

Lensmann Samson Kjerland og 5 lagrettemenn i Kvinnherrad skipreide kunngjør et skifteforlik mellom tre parter, Johan Grepssøn på Søreide (på Tysnes), Gunnar Madssøn på Sandvik, på vegne av sine stebarn, og Guri Grepsdatter, angående noe ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Odelsgods, Forlik, Jordgods

Diplom ubb-1604-06-03