Strandgaten 112.

Eiendommen tilhørte inntil 1795 kjøpmann Rasmus Lingaard Formann. født 1795, samme år som han falbød sit afbændt hus i Strandgaten 5.rode. nr. 1 med hauge og pakkboder, forsikret i Brannkassen for 1550 Rdlr. Han var ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-475

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Diplom ubb-1626-12-02