1571, 30. november Hordaland, [Herdla] kunngjøring ; (markegang)

1571-11-30

Tolv lagrettemenn i Nordhordaland kunngjør at de går markgang på Rekstad, Bø sogn i Manger både innengjerds og utengjerds, og finner å nedsette landskylden fra 1 laup smør, 1 tønne malt og 1 tønne rent ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Landskyld

Diplom ubb-1571-11-30

1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Anders Johanssøn på Ien i Herdla skipreide, formynder for sin avdøde bror Johan Strarups etterlatte fire barn, har på deres vegne, p.g.a. den store gjeld og skyld deres foreldre hadde etterlatt seg, solgt deres odelsgård ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

Diplom ubb-1648-03-04

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter ...

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

Diplom ubb-1657-08-14a

1574, 22. juli Hordaland, Manger, Utsylta kunngjøring ; (skifte)

1574-07-22

Syv lagrettemenn kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Halvardssøn, sogneprest i Manger prestegjeld, og Knut Hanssøn, fogd i Nordhordaland, foretok et jordbytte mellom gårdene Innsylta og Utsylta på Radøy i Bø kirkesogn.

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

Diplom ubb-1574-07-22

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

Diplom ubb-1639-03-27

1623, 16. (?) mai Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-05-16

Henrik Simenssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Gudmund Erikssøn, fogd over Nordhordaland, to hus med hage som ligger på Stranden mellom borgermester Poul Iversønns og Anders Evertssøns hus. To av byens ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Hage, Byskriver ; (Bergen)

Diplom ubb-1623-05-16

1649, 9. oktober Bergen salgsbrev

1649-10-09

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har solgt til Johan Brønighoff i Bergen og hans hustru Margrete Davidsdatter en kålhagegrunn på Øvregaten som de i Kappen hadde leiet tidligere.

Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Prost, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn

Diplom ubb-1649-10-09

1613, 10. februar Hordaland, Manger (Radøy) kunngjøring

1613-02-10

Mogens på Tolleshaug, lensmann i Radøy skipreide, og 5 lagrettemenn fra samme sted kunngjør i nærvær av fogd Laurits Markvorssøn i Nordhordaland, at sogneprest Albrit Graff i Manger kom til dem og forlangte at Knut ...

Kunngjøring, Betaling, Lagrettemann, Landskyld, Lensmann, Sogneprest, Fogd, Bonde, Jord, Husbot, Utkastelse, Landbonde

Diplom ubb-1613-02-10

1649, 26. oktober Bergen grunnbrev

1649-10-26

Jonas Pedersen, sogneprest til Korskirken og prost over Nordhordaland, har utleiet til Hjeronimus Luderssen og hans hustru Sofie Eversdatter en av Korskirkens hagegrunner ved Hvidenberg ovenfor Steinkjelleren nest utenfor Heggens grunn som avdøde Thius Jacobssen ...

Sogneprest, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prost, Hagegrunn, Grunn ; (hagegrunn)

Diplom ubb-1649-10-26

1636, 11. februar Hordaland, Alversund kunngjøring ; (salg)

1636-02-11

Siver Eleffssøn på Midgård og Oluff Bessessøn på Fiskeseter i Ålendfit skipreide, kunngjør at de har solgt til rådmann Christen Søffrensen i Bergen og hans hustru Anna Abelsdatter deres odelsjord ved navn Remme i Hammer ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)

Diplom ubb-1636-02-11