1653, 3. februar Hordalnad, Strandvik, Revne krav

1653-02-03

Ifølge skjøte, datert Nordtveit 28. januar 1629 har Knut Reise i Opdal skipreide solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Willumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18 riksdaler ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Jordpart, Arving, Klage, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1653-02-03

1629, 28. januar Hordaland, Strandvik, Nordtveit salgsbrev

1629-01-28

Knut Reise i Opdal skipreide har solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Wilumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18. riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre.

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1629-01-28

1654, 8. juni Hordalnd, Strandvik, Tveit dom

1654-06-08

Sorenskriveren i Sunnhordaland Christen Bertelsøn og lagrettemenn i Opdal og Strandvik skipreider dømmer i en sak om utskifting av "Hjemmejorden" på Tveit i Strandvik, mellom Joen Jensen Auststad og Jørgen Olsøn For på den ene, ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Utskiftning

Diplom ubb-1654-06-08

1619, 13. oktober Hordaland, Tysnes, Våge kunngjøring ; (salg)

1619-10-13

Andor på Møkster, Oluff på Austevoll og Jacob på Flygansvær i Våge skipreide i Sunnhordaland kunngjør, at de har solgt til Johannes på Holmevik en odelspart i gården Femanger i Strandvik skipreide som ga en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1619-10-13

1593, 15. mars Hordaland, Tysnes, Uggdal (Opdal) vitterliggjøring

1593-03-15

Seks lagrettemenn i Opdal skipreide vitterliggjør, at Siri Gandsdatter på Stien, Alversund i Nordhordaland fremla for dem på Opdals ting en affskur (avskurd) fra lagmann Poueld Helliessøn i Bergen for at det skulle bli avsagt ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Dom, Stadfesting, Lagmann ; (Bergen), Forlik, Vitterliggjøring, Ting, Forliksbrev, Avskurd, Riksstatholder ; (Norge), Statholder ; (Norge)

Diplom ubb-1593-03-15

1599, 27. juli Hordaland, Tysnes kunngjøring ; (markegang)

1599-07-27

Åtte svorne menn i Våge og Opdal skipreide, oppnevnt av den kongelige befalingsmann i Sogn, Palle Friis til Lundgård, kunngjør at de etter oppfordring av Adelus (Kruckow) til Austreim (i Kyrkjebø i Sogn) og Jon ...

Kunngjøring, Gård, Markegang, Skifte, Forlik, Befalingsmann ; (kongelig)

Diplom ubb-1599-07-27

1593, 16. juni Hordaland, [Tysnes] vitterligggøring ; (markegang)

1593-06-16

Syv lagrettemenn i Opdal og Våge skipreide vitterliggjør, at de etter oppfordring av Adellus Krukow til Gjersvik på Tysnes og Jacob Lauritssøn på Årbakke, Onarheim sogn på Tysnes går markegang mellom gårdene Håeim i Opdal ...

Gård, Lagrettemann, Markegang, Stadfesting, Vitterliggjøring, Grense

Diplom ubb-1593-06-16