1647, 20. november Hordaland, Laksevåg, Gravdal leiebrev

1647-11-20

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov, utleiet til Claus Reimers og Christian Madssøn ...

Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1647-11-20

1648, 8. april Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1648-04-08

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan Windelexssøn Lampe i Bergen ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1648-04-08

1645, 12. desember Bergen grunnbrev

1645-12-12

Volchars Broderssøn, fullmektig over Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Egeskov utleiet til Cornelius Janssøn de Lange, rådmann og ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Fullmektig, Apoteker, Rådmann

Diplom ubb-1645-12-12

1656, 10. oktober Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1656-10-10

Volchard Broderssen, fullmektig for Axel Sehested til Lykkesholm, forlenet med Munkelivs og St. Hans kirkes gods og grunner, har på hans vegne utleiet til Anders Christenssen, skredderborger i Bergen, og hans hustru Maren Pedersdatter en ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Leie ; (grunn), Fullmektig

Diplom ubb-1656-10-10

1642, 12. desember Bergen grunnbrev

1642-12-12

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup, sønn av hans husbond Corfits Ulfeldt til Urup, utleiet til Margarete Pedersdatter, enke etter ...

Grunn, Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn), Fullmektig, Husbond

Diplom ubb-1642-12-12