1634, 14. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (skifte)

1634-10-14

Johannes Andersssøn på Kvestad, lagrettemann i Ullensvang skipreide, og Knut Olssøn på Freim, kunngjør et innbyrdes makeskifte. Johannes overlot til Knut sin odelspart i Freim og mottok til vederlag hans odelspart i Fjære i Skånevik ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Makeskifte, Odelspart

Diplom ubb-1634-10-14d

1600, 7. april Hordaland, Ullensvang skifte

1600-04-07

Seks lagrettemenn i Ullensvang skipreide foretar på oppfordring av Måld Sjurdsdatter på Kambestad et odelsskifte mellom henne og Ingeborg Oluffsdatter i gårdene Isberg i Odda kirkesogn og Helland.

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte

Diplom ubb-1600-04-07

1626, 12. mars Hordaland, Kvam, Nesthus kunngjøring ; (salg)

1626-03-12

Aslak Hallsteinssøn på Birkeland i Steinsdalen i Hardanger og Siver Aslakssøn på Bjørndal i Hålandsdalen i Sunnhordaland kunngjør, at de på sine hustruers vegne har solgt deres rette odelsgods i Viknes i Ulvik til Osmund ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Odelsmann, Salg ; (odelsgods), Eindomshandel

Diplom ubb-1626-03-12

1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (forlik)

1636-10-13

Lagrettemenn i Ulvik og Ullensvang skipreider kunngjør, at de for noen år siden hadde påhørt (?) et forlik mellom brødrene Trond Lauritssøn, som dengang bodde på Kvitne, og Isak på Måge i Ullensvang skipreide. Trond ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1636-10-13a

1632, 24. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1632-10-24

Åmund Bjortvedt, Iver Djønne, Olluff Mykletun, Gjermund Nesheim, [Asgud Legeried], og Sven Bolstad, kunngjør at de har solgt til Bård på Håre i Røldal en anpart av deres brorpart i gårdene Skare, Tveit og Jøsnedal ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Jordpart, Jord, kjøp og slag, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1632-10-24