1631, 17. oktober Kjøbenhavn brev

1631-10-17

Brev fra gullsmedene i Kjøbenhavn til oldermenn og menige mestere i gullsmedlauget i Bergen. Bergengullsmedene har nemlig skrevet til dem om en ikke navngitt svenn, som ikke har arbeidet noen tid i håndverket i byen, ...

Mester, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Svenn, Oldermann, Gullsmedlaug, Laugskrå, Mesterprøve

Diplom ubb-1631-10-17

1596, 15. september Bergen stadfesting

1596-09-15

Konfirmasjon av Bergens privilegier.

Stadfesting, Privilegium, Konfirmasjon

Diplom sab-1596-09-15

1647, 8. oktober Bergen grunnbrev

1647-10-08

Peder Nicolai Lem, kannik ved Domkirken i Bergen, prest og sekretær for domkapitlet, har utleiet til Maren Iversdatter, baker og enke etter Morten Allertssøn Lude, en av kapitalets grunner, som ligger ovenfor den tyske kirke ...

Grunn, Grunnleie, Prest, Leie ; (grunn), Baker, Kapitel, Kannik, Sekretær

Diplom ubb-1647-10-08

1653, 8. november Bergenhus grunnbrev

1653-11-08

Ove Bjelke til Austrått, høvedsmann på Bergenhus, utleier på kongens vegne en av slottets grunner ved Ravnekroen i Bergen til Thommas Henrichssen og hans hustru Trine Jacobsdatter. Den årlige grunnleie er 1 ort eller 24 ...

Grunn, Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1653-11-08

1642, 12. desember Bergen grunnbrev

1642-12-12

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup, sønn av hans husbond Corfits Ulfeldt til Urup, utleiet til Margarete Pedersdatter, enke etter ...

Grunn, Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn), Fullmektig, Husbond

Diplom ubb-1642-12-12

1645, 6. mars Sogn og Fjordane, Davik, fogdegården stevning

1645-03-06

Peder Lauritssøn, fogd over Nordfjord, stevner Jens Black, borger i Bergen og nå boende i Nedstryn sogn, til å møte i retten. Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn har klaget over at han ikke vil ...

Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

Diplom ubb-1645-03-06

1598, 11. januar Bergen brev

1598-01-11

Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og Maritte Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skipreide i Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal ...

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Salg ; (leie)

Diplom ubb-1598-01-11

1631, 16. april Bergen grunnbrev

1631-04-16

Maurits Bostede, ombudsmann over Munkeliv Klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, kunngjør at han på vegne av ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som er forlent med Munkeliv Klosters gods og grunner, ...

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Grunn, Grunnleie, Kloster, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Kirke, Snekker, Gods ; (klostergods), Ridder, Kansler

Diplom ubb-1631-04-16

1647, 27. april Bergen skjøte

1647-04-27

Skomaker Henrik Farwich i Bergen har solgt til musicus Hans Rasch og hans hustru Catharina Rodholphidatter en kålhavegrunn under klippen ved veien som fører til skiven "der mand palyer at skyde eftter, her i Bergen ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Skomaker, Grunn ; (kålhagegrunn), Kålhagegrunn, Musiker

Diplom ubb-1647-04-27

1656, 29. april Bergen skjøte

1656-04-29

Peder Josvassen Kipper, borger i Bergen, har med sin hustru Synnøve Rasmusdatters samtykke solgt til Anders Anderssen sitt eget hus med grunn på Øvregaten mellom Henrik Beens tilhørende grunn på den indre og Arne Aasmussen ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus)

Diplom ubb-1656-04-29

1609, 1. april Bergen kunngjøring ; (overdragelse)

1609-04-01

Hans Rasmussøn, ombudsmann over Allehelgen kirkes gods, kunngjør, at han på vegne av Erik Urne til Høegaard, kongens befalingsmann over Utstein klosters og Allehelgen kirkes gods i Norge, har overdratt til mester Elias Thillgenner, badskjær ...

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Mester, Rådmann ; (Bergen), Leie, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Eiendom, Rådhus, Befalingsmann ; (kongelig), Skipper, Badskjær

Diplom ubb-1609-04-01

1617, 3. desember Bergenhus stevning

1617-12-03

Knud Urne til Aasmark, høvedsmann på Bergenhus, stevner gullsmedene Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom til å møte oldermennene for gullsmedene i Bergen i retten "otte dage for fastelauffn, nu førstekommendis,". Gullsmedlauget har nemlig tiltalt dem ...

Laug, Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Tiltale, Stevning, Oldermann, Ordinans, Gullsmedlaug

Diplom ubb-1617-12-03

1648, 8. april Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1648-04-08

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan Windelexssøn Lampe i Bergen ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1648-04-08

1615, 19. august Bergen skjøte

1615-08-19

Gullsmed Rørick Jellissøn, Aarndt Janssøn, borgere i Bergen, og Jon Cornelissøn, oppnevnt som formyndere til tidligere badskjærmester Elias Thillgenners etterlatte og umyndige barn, kunngjør at de til hans barns beste og gavn har solgt til ...

Kunngjøring, Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Mester, Kjøpsbrev, Gullsmed, Ildhus, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Badskjær, Våning, Steinkjeller, Formynder

Diplom ubb-1615-08-19

1596, 3. april Bergen stadfesting

1596-04-03

Høvedsmann på Bergenhus Peder Thott, Bergens og Gulatings lagmann Poul Helgesen, og borgermesterne Laurits Hanssøn og Hans Findsøn stadfester vilkårene for å bli gullsmedmester i Bergen; ingen skal bli mester før han har vært svenn ...

Stadfesting, Borgermester ; (Bergen), Høvedsmann ; (Bergenhus), Gullsmed, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Mesterstykke, Mester ; (gullsmed), Svenn

Diplom ubb-1596-04-03

1657, 14. februar Bergenhus grunnbrev

1657-02-14

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Christain Drejer, bykemner i Bergen, og hans hustru Trudtke Drejers en av slottets grunner som ligger utenfor Nykirken i avdøde Jan de ...

Grunn, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Bykemner, Befalingsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1657-02-14

1634, 14. oktober Bergen grunnbrev

1634-10-14

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han på hans vegne har ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn), Fullmektig, Ridder, Kansler

Diplom ubb-1634-10-14c

1636, 3. oktober Bergen grunnbrev

1636-10-03

Hans Olssøn Long kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Susanne Haversdatter har solgt til baker Johan Møller med hustru Birgitte Salomonsdatter sin bebygget odelsgrunn som ligger i Korskirkens sogn i Bergen. Den ene ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Baker

Diplom ubb-1636-10-03

1625, 13. januar Bergen kunngjøring ; (statutter)

1625-01-13

Borgermester, rådmenn og laugsrettesmenn i Bergen kunngjør statutter for Smedlauget i Bergen, etter at lauget hadde beklaget seg over at de i mange år ikke hadde hatt noen laugs-forordning.

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Lagrettemann ; (Bergen), Laug, Rådmann ; (Bergen), Klage, Statutter, Smedlaug, Laugsforordning, Smed

Diplom ubb-1625-01-13

1645, desember Bergen skjøte

1645-12

Peder Mogenssøn, sogneprest til Hammer prestegjeld i Nordhordaland, samt Jørgen Mogenssøn i Bergen har, på vegne av sine hustruer Kristen og Magrete Jørgensdøtre og deres søster Anne, solgt til Dirich Eckhoff og hans hustru Anne ...

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Steinkjeller

Diplom ubb-1645-12

1603, april (?) Bergen brev

1603-04

Gullsmedenken Maren Lampe påstår i et brev, at gullsmedene i en henvendelse til øvrigheten i bergen krever at hun må avskaffe sin gesell, som hun er vel tilfreds med. Hun ber derfor øvrigheten forsvare seg ...

Brev, Gullsmed, Embete, Enke, Gesell, Øvrighet

Diplom ubb-1603-04

1626, 25. januar Bergen grunnbrev

1626-01-25

Søffren Pederssøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han har solgt til David Lucassøn sine hus og eiendommer samt grunnens herligheter og takker for betaling. Den årlige grunnleien skal betales. Hans Johannessøn Kipper og broren Poul ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Skredder, Eiendom, Salg ; (hus og eiendom)

Diplom ubb-1626-01-25

1643, 13. mars Bergen skjøte

1643-03-13

Asmus Møller i Bergen har med samtykke av sin hustru Anne Jochumsdatter solgt til Anders Nilssøn og hans hustru Ellen Jonsdatter sitt hus med grunn og eiendom, som ligger i Bergen mellom David Lucassøns grunn ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Salg ; (hus)

Diplom ubb-1643-03-13

1659, 20. mai Bergen brev

1659-05-20

Gullsmedene i Bergen skriver til Niels Knag om en gullsmedsvenn ved navn Dirich som arbeider som gullsmed på Sunnmøre for embedsmenn, prester og bønder uten laugsrettigheter eller borgelige tyngsler. Det er til stor skade for ...

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Borgerskap, Gesell, Embede, Laugsrettighet, Sølv, Arbeid

Diplom ubb-1659-05-20

1601, 7. september Bergen grunnbrev

1601-09-07

Rørik Jakobssøn, kopperslager og hospitalets ombudsmann i Bergen, utleier en av hospitalets grunner, som i fordum tid kaltes Kaldewegen, til Peder Golbeck, glassmaker og borger i Bergen. Grunnleien er årlig en halv riksdaler.

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Hospital, Kopperslager, Glassmaker

Diplom ubb-1601-09-07

Ca. 1652* Bergen vitnebrev

1652

Simon Lauridzen bevitner, at ifølge byens grunnbok er møller Daniel Bruns grunner på stølen 297 alen i lengden, 139 1/2 i bredden på den søndre ende og 124 1/2 i bredden på den nordre ende. ...

Vitne, Grunn, Grunnleie, Mål, Møller, Grunnbok

Diplom ubb-1652

1652, 30. november Bergen

1652-11-30

Jan Hanssen, Jasper Janssen Schrøder og Jan Cornelisen de Lange, borgere i Bergen, har på vegne av avdøde Cornelius Janssen de Langes samtlige barn solgt til Thomas Hendrikssen og hans hustru Trine Jacobsdatter et nøst ...

Eiendomshandel, Skjøte, Borger ; (Bergen), Sjøbod, Nøst, Salg ; (sjøbod), Salg ; (nøst)

Diplom ubb-1652-11-30

1646, 1. februar Bergenhus grunnbrev

1646-02-01

Henrik Thott til Boltinggaard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til Ditick Eckhoff i Bergen og hans hustru en av kronens og slottets sjøgrunner, som ligger nedenfor Hollenderstredet.

Grunn, Leie ; (av grunn), Høvedsmann ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1646-02-01

1650, uten dag Bergen anbefalingsbrev

1650

Odelsmannen og bisitterne for skredderlauget i Bergen skriver et anbefalingsbrev for skreddersvennen Søfren Jensen (rimeligvis til bruk i utlandet).

Odelsmann, Laug, Skredder, Svenn, Anbefalingsbrev, Anbefaling, Skredderlaug, Bisitter

Diplom ubb-1650c

1653, 7. september Bergen grunnbrev

1653-09-07

Borgermestaere og råd i Bergen har utleiet til mekler Henrik Willshusen og hans hustru Anne Hermansdatter en av byens grunner i Skostredet som han for en tid siden hadde kjøpt av Anne Richertzsdatter. Grunnleien er ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Mekler

Diplom ubb-1653-09-07

1654, 23. september Bergen skjøte

1654-09-23

David Mogenssen, borger i Bergen, har med samtykke av sin hustru Maren Christensdatter solgt til Laurits Jonssen og hans hustru Anne Olsdatter en grunn med påstående hus i Korskirkesmuget i Bergen. (...) og Jens Simenssen, ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Kipper

Diplom ubb-1654-09-23

1639, 27. mars Bergen grunnbrev

1639-03-27

Peder Laugessøn Rafn, lagmann i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Karen Hansdatters samtykke har solgt til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter et hus med grunn, som ligger mellom Envold Ludts hus ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Salg ; (hus), Ombudsmann

Diplom ubb-1639-03-27

1596, 1. mai (Philippus' et Jacobus' Dag) Bergen grunnbrev

1596-05-01

På vegne av Erik Rosenkrantz' enke, Helwig Hardenberg til Arreskov, utleier Hans Findssøn, borgermester i Bergen, til Poul Gjørsner en markegrunn og halvparten av Dudalens elv (Sandvikselven?), hvor nå den stampmølle står som hører til ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Mølle

Diplom ubb-1596-05-01

1623, 9. november Bergen grunnbrev

1623-11-09

Borgermestere og råd i Bergen kunngjør at de har utleiet til Magrete Jacobsdatter, enke etter Michel Jonssøn, en av byens grunner som hennes avdøde mann hadde kjøpt av avdøde Mads Rytter. Grunnen ligger ved Lungegårdsvannet ...

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Diplom ubb-1623-11-09

1625, 19. oktober Bergen kunngjøring ; (salg)

1625-10-19

Jørgen Jokumssøn Førmand, borger i Bergen, kunngjør at han har solgt til Henrik Been en odels-kålhagegrunn som ligger nord for Korskirken. Jens Nilssøn til Simling hadde 29. mai 1574 utleiet dette grunnstykket til Henrik Piaske, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Hage ; (kålhage), Kålhage, Skomaker

Diplom ubb-1625-10-19

[ca. 1625] Bergen kunngjøring ; (salg)

1625

Christen Madsen "Skreder Borger och boendis paa Stranden her i Bergen", kunngjør at han med sin hustrus samtykke har solgt til rådmann Jens Jensen Skiffue sin grunn "wedt brøggis portten wdi høstru Magdalenis gaard [...] ...

Kunngjøring, Gård, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Kjøpebrev, Skredderborger

Diplom ubb-1625b

1625, 21. desember Bergen grunnbrev

1625-12-21

Jacob Olssøn Morsing, prest i Domkirken, kunngjør at han har utleiet til Botoll Olssøn og hans hustru Anne Willomsdatter, en grunn som ligger ute på Stranden ovenfor gaten mellom Johan Dodts og Anders Kippers hus, ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Prest, Kjøp ; (grunn), Kjøpebrev

Diplom ubb-1625-12-25

1578, 18. april Bergen grunnbrev

1578-04-18

Borgermestere og råd i Bergen leier til Clara Thønnesdatter, borgerske i Bergen, en av St. Hans kirkegrunner på hjørnet av gaten som går opp til St. Hans Volden. Den årlige grunnleie er 1 bergergylden.

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Borgerske ; (Bergen)

Diplom ubb-1578-04-18

1603, 22. november Bergen kunngjøring ; (dom)

1603-11-22

Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de i nærvær av Peder Due til Meyberggaard, fullmektig for Laurits Kruse i hans fravær, avsier dom i saken mellom gullsmedene i ...

Kunngjøring, Dom, Borgermester ; (Bergen), Gullsmed, Rådmann ; (Bergen), Fullmektig, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Oldermann, Enke, Gullsmedembete, Skrå, Vedtekt

Diplom ubb-1603-11-22

1626, 22. mai Bergen grunnbrev

1626-05-22

Peter Brock, sogneprest til Domkirken i Bergen, kunngjør at han har utleiet til skredder Jakob Jørgenssøn og hans hustru Lisbeth Christensdatter en av domkirkens grunner i Hollenderstredet nedenfor Korskirken. Den årlige grunnleie skal betales til ...

Kunngjøring, Sogneprest, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Skredder

Diplom ubb-1626-05-22

1650, 15. november Bergen grunnbrev

1650-11-15

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige grunnleie er 3 mark.

Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Ødegrunn, Grunn ; (ødegrunn), Leie ; (av ødegrunn), Overdragelse ; (ødegrunn)

Diplom ubb-1650-11-15

1623, 22. september Bergen grunnbrev

1623-09-22

Hans Pederssøn Strarup i Bergen kunngjør at han med sin hustru Maren Jørgensdatters samtykke har solgt til Henrik Koren halvparten av sin og hennes odelsgrunn som ligger innenfor Rosenkrantsmuren mellom Wencke Simensdatters og hans egen ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Grunnleie, Odelsgrunn, Grunn ; (odelsgrunn)

Diplom ubb-1623-09-22

1596, 23. januar Bergen grunnbrev

1596-01-23

Peder Thott til Boltinggård, høvedsmann på Bergenhus, utleier til Jørgen Christopherssøn og hans hustru Lisebet Rasmusdatter en ødegrunn utenfor erkebispegården, nest opp til den grunn, hvor husene til Sjurd Oluffssøn nå står. Grunnleien er atten ...

Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Hus, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Ødegrunn

Diplom ubb-1596-01-23

ca. 1607?* Bergen brev

1607

Gullsmedene i Bergen minner i et brev til slottsherren om deres henvendelse angående de gullsmeder som arbeider ulovelig i gullsmedhåndverket på landsbygden, og mener man ikke kan vite om deres arbeide er uforfalsket. Brevet er ...

Forbud, Gullsmed, Påminnelse, Håndverk, Slottsherre

Diplom ubb-1607

1647, 17. juni Hordaland, Kvinnherrad, Eikenes klage

1647-06-17

Torben Niellsen, som sammen med sine søsken eier gården Eikenes i Mauranger i Strandebarm skipreide, klager i et brev til lagmannen i Bergen over at Laurits Torsnes, som også eier gården Bråtun, har ved en ...

Gård, Brev, Dom, Lagmann ; (Bergen), Klage, Seter, Supplikant

Diplom ubb-1647-06-17

1636, 11. februar Hordaland, Alversund kunngjøring ; (salg)

1636-02-11

Siver Eleffssøn på Midgård og Oluff Bessessøn på Fiskeseter i Ålendfit skipreide, kunngjør at de har solgt til rådmann Christen Søffrensen i Bergen og hans hustru Anna Abelsdatter deres odelsjord ved navn Remme i Hammer ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Rådmann ; (Bergen), Odelsjord, Slag ; (odelsjord), Jord ; (odelsjord)

Diplom ubb-1636-02-11

1583, 6. mars Bergen grunnbrev

1583-03-06

Jon Oluffssøn, rådmann i Bergen, selger og skjøter til Jon Willumssøn en grunn i Hollenderstredet, hvor hans hus hadde stått før den siste brannen, samt hans part i Ildhusgrunnen. Grunnleien skal som før betales til ...

Brann, Eiendomshandel, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Grunnleie, Skjøte ; (grunn), Ildhus, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1583-03-06

1636, 28. mai Bergen grunnbrev

1636-05-28

Borgermestere og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Peder Christenssøn Bang og hans hustru Inger Rasmusdatter, en av byens grunner, som ligger utenfor Nykirken og som tidligere har tilhørt Munkeliv kloster. Peder ...

Kunngjøring, Fogd, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Kjøp ; (grunn), Kemner

Diplom ubb-1636-05-28

1599, 15. oktober Bergen vitterliggjøring

1599-10-15

" Pouell Helliessenn Bergenns och Gulatings lougmannd, kiendis oc witterligt giør, adt jeg haffuer offuer lest och vdschreffuet thuennde gamble pergamentz breffuer som her med fest er och et papiers breff lydenis som her effter ...

Stadfesting, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Vitterliggjøring

Diplom ubb-1599-10-15

1624, 10. oktober Bergen grunnbrev

1624-10-10

Maurits Bostede kunngjør på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, at han har utleiet til Peder Christenssøn en av Munkelivs grunner som ligger ute på Stranden. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1624-10-10

1576, 23. februar Bergen salgsbrev

1576-02-23

Cornelis Oloffssøn skjøter en bebygget grunn til Rørik Jakopssøn, borger i Bergen.

Eiendomshandel, Skjøte, Overdragelse ; (grunn), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnbrev, Hus, Borger ; (Bergen), Lagmann

Diplom ubb-1576-02-23

1609, 4. august Bergen grunnbrev

1609-08-04

Michell Jenssøn, borgermester i Bergen, har solgt til sin svoger Søffren Søffrenssøn, toller, rådmann og byfogd i samme by, en grunn (Dønnerengen), som ligger ned mot Nøstet ovenfor den nye reperbanen. Den sedvanlige årlige grunnleie ...

Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Fogd ; (byfogd), Toller ; (Bergen), Byfogd ; (Bergen)

Diplom ubb-1609-08-04

1643, 11. februar Bergen grunnbrev

1643-02-11

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over godset etter Erik Rosenkrants nordenfjells, utsteder på Hans Hanssen Messings anmodmning nytt grunnbrev på de grunner og eiendommer som han hadde kjøpt av Garlich Lading. Den årlige ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Grunnleie, Ombudsmann, Sjøbod, Eiendom, Gategrunn, Kjøp ; (grunn), Kjøp ; (eiendom), Kjeller

Diplom ubb-1643-02-11

1659, 16. juni Bergen grunnbrev

1659-06-16

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet og overdratt til borgermester Severin (Søffren) Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens påbyggede grunner på Stølen samt en ødegrunn ved siden av. Den årlige grunnleien ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Ødegrunn

Diplom ubb-1659-06-16

1655, 23. april Bergen målebrev

1655-04-23

Seks borgere i Bergen foretar etter oppfordring av Kristi Arentsdatter oppmåling av Dybsundsgrunnen som tilhører Bergen domkapitel. Kristi Arentsdatter vil nemlig ikke betale for hele grunnen, som hennes avdøde mann Herman Staal hadde kjøpt av ...

Betaling, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Kjøp ; (grunn), Oppmåling, Domkapitel

Diplom ubb-1655-04-23

1651, 28. mars Bergen grunnbrev

1651-03-28

Borgermestere og råd i Bergen utleier til Anne Mikkelsdatter, enke etter Mogens Johanssen, en av byens grunner som ligger i "Johan Kneesis Smug (Knøsesmuget)" og som hun ifølge skjøte, datert 10. desember 1650, hadde kjøpt ...

Skjøte, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Prest, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1651-03-28

1631, 5. august Bergen supplikk

1631-08-05

Supplikasjon til kongen fra Peder Anderssøn på Ytre-Eide, Stryn i Innvik prestegjeld angående en jordpart hans farfar hadde gitt som gave til sin frilledatter med sin sønns samtykke, og som nå hennes datter har overtatt. ...

Gård, Arv, Jordpart, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Suplikk, Gave

Diplom ubb-1631-08-05

1609, 12. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1609-07-12

Kong Christian IV kunngjør, at Christen Søffrenssøn, borger i Bergen, avstår til den danske krone sine to gårder på Tyrholm i Vestevigs klosters len og mottar til vederlag den norske krones gård som ligger i ...

Gård, Borger ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Krone, Kunngjøring ; (kongelig), Avståelse, Vederlag

Diplom ubb-1609-07-12

1650, 14. mars Bergen grunnbrev

1650-03-14

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til møller Daniel Brun og hans hustru Margrete Hansdatter, en av byens femarks grunner ute i Store-Sandviken. Den årlige grunnleie er 4 slette mark.

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Overdragsele ; (grunn), Møller

Diplom ubb-1650-03-14

1642, 21. februar Bergen grunnbrev

1642-02-21

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Oluff Rasmussøn Kipper og hans hustru Alhed Giertsdatter en av byens grunner på Markeveien, som tidligere var klostergods og som var skjenket byen av kongen. Den årlige ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Klostergods

Diplom ubb-1642-02-21

1637, 27. november Bergen kunngjøring ; (salg)

1637-11-27

Hans Hanssøn Heldt og Rasmus Erichssøn på sin hustru Sophie Hansdatters vegne, begge borgere i Bergen, kunngjør, at de har solgt til Reinert Knudssøn og hans hustru Trine Hansdatter en gategrunn på hjørnet av Kongensgate ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie

Diplom ubb-1637-11-27

[Ca. 1615], 18. februar Bergen skjøte

1615-02-18

Bodil Andersdatter, enke etter biskop Anders Buch i Bergen, har solgt til Michell Jacobsen og hans hustru Søske Jannichsdatter en sjøgrunn med fem sjøboder samt en overforliggende og dertilhørende gategrunn. Borgermester Poul Iversen og rådmenn ...

Skjøte, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Rådmann ; (Bergen), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod, Grunn ; (gategrunn), Gategrunn, Biskop ; (Bergen)

Diplom ubb-1615-02-18

1625, 23. mai Bergen stadfesting

1625-05-23

Theus Jakobssøn og Just Janssøn, forstandere i Korskirken, skriver til slottsherren (Knut Gyldenstjerne), borgermestere og råd og ber om godkjenning på at de i dag på Korskirkens vegne har krevet at Maurits Bostede, forvalter over ...

Landskyld, Stadfesting, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Forstander, Slottsherre ; (Bergen), Godkjenning, Adkomstbrev, Forvalter

Diplom ubb-1625-05-23

1632, 27. juli Bergen grunnbrev

1632-06-27

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier til Peder Pedersen Kempe i Stavanger en av byens grunner ved Nøstet som tidligere tilhørte kirken. Grunnleien er 1 riksort.

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1632-06-27

1635, 7. november Bergen kunngjøring

1635-11-07

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Kragerup, som av kongen er forlenet med Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner i Bergen, kunngjør at han bestemmer da Willom Berentssøn ...

Kunngjøring, Grunn, Grunnleie, Klage, Fullmektig, Ødeplass, Ridder, Kansler, Eiendomstvist

Diplom ubb-1635-11-07

1642, 19. juli Sogn og Fjordane, Nord-Vågsøy, Våge avgjørelse

1642-07-19

Sorenskriver Iver Ancherssen i Nordfjord og seks lagrettemenn i Davik skipreide har på anmodning av Volchard Broderssøn, ombudsmann over kloster- og kirkegods i Bergen, avgjort en trette om rette markeskjell mellom bøndene på gårdene, Stranda ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Kirkegods, Bonde, Ombudsmann, Konflikt, Markeskjell

Diplom ubb-1642-07-19

1648, 27. april Bergen grunnbrev

1648-04-27

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har på deres vegne utleiet til Ditch Jacobssøn i Bergen og hans hustru Anneche Matisdatter en av Rosenkrantzernes grunner som ligger ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Ombudsmann, Byskriver

Diplom ubb-1648-04-27

1618, 22. mai Bergen grunnbrev

1618-05-22

Borgermestre og rådmenn i Bergen kunngjør, at de har utleiet til Trine Jackobsdatter, enke etter Jens Thommessøn, en av byens grunner, som kongen hadde bevilget og som tidligere hadde tilhørt Munkelivs, St. Hans og Allehelgens ...

Kunngjøring, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Konge ; (Danmark og Norge), Kirke, Bevilgning ; (kongelig)

Diplom ubb-1618-05-22

1644, 4. januar Bergen skjøte

1644-01-04

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen, selger og skjøter til Hans Hanssen, slottsskriver på Bergenhus, sin grunn og eiendom som ligger øverst til gaten i Smørsgården.

Eiendomshandel, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Slottskriver

Diplom ubb-1644-01-04b

1588, 4. august Sogn og Fjordane, Innvik, Langvin Prestegård kunngjøring ; (byggetillatelse)

1588-08-04

Søffren Anderssøn, hospitals-ombudsmann i Bergen, kunngjør at han på spetalens og de fattiges vegne har tillatt brevviseren Anders Anderssøn å bygge en laksegård på den grunn som tilkommer de fattige på Stauri i Nedstryn sogn. ...

Kunngjøring, Grunn, Byggetillatelse, Ombudsmann, Gård ; (laksegård), Laksegård, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Hospital ; (fullmektig), Spedalske, Fattige, Fullmektig

Diplom ubb-1588-08-04

1598, 15. januar Bergen grunnbrev

1598-01-15

Jacop Willomssøn, borgermester og hospitalombudsmann i Bergen, utleier til Rørik Jacobssøn, en av hospitalenes grunner, som tidligere har ligget under Selje kloster i Nordfjord og som Rørik for 14 år siden inntil forleden har fått ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Hospital, Hospital ; (ombudsmann), Utleie, Leie ; (av byeiendom), Kapittel

Diplom ubb-1598-01-15

1641, 30. juli Bergen vitterliggjøring

1641-07-30

Borgermestere og råd i Bergen gjør vitterlig at gullsmedene i byen har forevist to pergamentsbrev, av 28. august 1588 og 28. juli 1599, som er blitt (helt eller delvis) "fordervet" i en brann "forgangen Aar ...

Vitne, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Vitterliggjøring, Bekreftelse, Avskrift, Pergamentsbrev

Diplom ubb-1641-07-30

1647, 20. april Sogn og Fjordane, Luster, Dale (?) salgsbrev

1647-04-20

Endre Nilssøn på Rebni i Dale prestegjeld har med sin hustru Sidsel Andersdatters og hennes mors samtykke solgt til Herman Erikssøn på Hauge og hans hustru Anne Andersdatter, odelsjorden Heltne ved Dale kirke som skylder ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Bygsel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Gård ; (ålgård), Ålgård

Diplom ubb-1647-04-20

1649, 12. april Bergen grunnbrev

1649-04-12

Else Pedersdatter, enke etter Arendt Nagels, har solgt til Stadz Østerrich, borger i Bergen, en av sine sjøgårder som ligger inne ved Rosenberg og som omfatter to nøst, tre sjøboder med en liten kleiv og ...

Eiendomshandel, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Nøst, Grunn ; (ødegrunn), Salg ; (sjøgård), Gård ; (sjøgård)

Diplom ubb-1649-04-12

1653, 26. januar Bergen salgsbrev

1653-01-26

Skomaker Baltzer Krusse, på egne vegne, og gullsmed David Grott, på vegne av sin hustru Else Steffensdatter, har solgt til deres bror og svoger, skomakersvenn Gjert Steffenssen, deres anpart, som var en del av deres ...

Eiendomshandel, Skjøte, Grunn, Hus, Gullsmed, Skomaker, Svenn, Salg ; (anpart), Matrimoniuz, Skomakersvenn

Diplom ubb-1653-01-26

1635, uten dato Bergen register

1635

Register over de brev og dokumenter som tilhører Korskirken i Bergen og som ennå (i 1635) fantes.

Brev, Kirke, Dokument, Register

Diplom ubb-1635a

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591-02-03

1655, 22. desember Bergen grunnbrev

1655-12-22

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne utleiet til Casper Wilcken og hans hustru Regina Frandsdatter en sjøbodgrunn i Dreggen. Den årlige grunnleie er 16 ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1655-12-22

[1643, 21. desember]* Bergen skjøte

1643-12-21

Margrete Strangesdatter, enke etter Maurits Bostede, har sammen med sin svoger og sine barn samt med samtykke av deres formyndere, Niles Busch og Poul Pedserssøn, solgt til skipshøvedsmann Axel Mowat til Hovland og hans hustru ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Høvedsmann, Skipshøvedsmann

Diplom ubb-1643-12-21

1659, 17. mars Bergen brev

1659-03-17

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N., som de 20. april 1658 hadde stevnet for retten fordi han arbeidet på egen hånd hos gullsmed Anders Lucassøn, noe som strider mot kapittel 13 ...

Laug, Gullsmed, Klage, Stevning, Svenn, Borgerskap, Gullsmedlaug, Laugskrå, Rettslig stevning, Arbeid

Diplom ubb-1659-03-17

1640, 21. juni 1640, 23. juli Bergen befaring

1640-07-23

Seks borgere i Bergen har etter skrivelse fra borgermesterne Wilken Tormodsen og Poul Iversen, på befaling av rikskansler Jens Bjelke til Austrått, foretatt befaring av eiendommer og oppmålinge av den bygning utenfor "den nye Kircke" ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Klage, Eiendom, Skipper, Kjøpebrev, Nabo, Rikskansler, Befaring, Oppmåling

Diplom ubb-1640-06-21

1653, 16. juli Bergen grunnbrev

1653-07-16

Poul Lett, ombudsamnn over Sem og Sandvik gods som tilhører Rosenkrantzerne og Galderne, har utleiet til Adamus Junger, kirkeverge til Korskirken i Bergen, på kirkens vegne den grunn i Kongensgate hvor klokker Hans Vort nå ...

Grunn, Grunnleie, Leie ; (grunn), Klokker, Ombudsmann ; (Sem og Sandvik gods), Kirkeverge ; (Korskirken)

Diplom ubb-1653-07-16

1650, 4. juni Sogn og Fjordane, Eid, Gjerde brev

1650-06-04

Jørgen Panter, borger i Bergen og nå bosatt på Gjerde i Eid i Nordfjord, har med sin hustru Anne Jensdatters samtykke tilstått Hans Anderssen Ytre-Eide retten til å innløse det jordgods, som han er odelsmann ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Borger ; (Bergen), Gods, Odelsmann, Pantsetting, Jord, Rettighet, Jordgods, Innløsning, Salg ; (gods), Tilståelse, Biskop

Diplom ubb-1650-06-04

1610, 13. mars Bergen grunnbrev

1610-03-13

Lytcke Kipper og Theus Jacobssøn, borger og Korskirkens ombudsmann i Bergen, har på Korskirkens vegne utleiet til mester Elias Thillgenner, badskjær i samme by, en grunn som ligger nedenfor rådhuset, "som forne Mester Elias haffuer ...

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Mester, Ombudsmann, Kirke, Badskjær

Diplom ubb-1610-03-13

1626, 31. oktober Bergen grunnbrev

1626-10-31

Rådmann Jens Jenssøn Schive i Bergen kunngjør, at han med samtykke av sin hustru Kristine Nilsdatter har solgt sine grunner med en sjøbod nede på Stranden ute i Sjøgården til Herloff Lauritssøn og hans hustru ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Sjøbod

Diplom ubb-1626-10-31

1647, 24. august Bergen skjøte

1647-08-24

Slakter Johan Beeck i Bergen har med sin hustru Berit Jansdatters samtykke solgt til skredder Jens Jacobssøn og hans hustru Maren Søffrensdatter en del av hans påboende grunn som ligger i Johan Bryssels smug mellom ...

Slakter, Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Skredder

Diplom ubb-1647-08-24

1619, 9. mai Bergen skjøte

1619-05-09

Henrik Henrikssøn Fønnbo, borger og innbygger i Bergen, kunngjør, at han har solgt til Ove Vogenssøn, byfogd i samme by, sin odelsjord eller anpart, 1 1/2 laups leie og 1 spans leie, i gården Ringheim ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Borger ; (Bergen), Leie ; (av jord), Bygsel, Odelsjord, Fogd ; (Bergen), Byfogd

Diplom ubb-1619-05-09

1627, 27. februar Bergen kunngjøring ; (salg)

1627-02-27

Jens Knudssøn, borger i Bergen, kunngjør, at han med sin hustru Anne Jacobsdatters samtykke har solgt til Niels Buch, fogd over Sunnfjord, og hans hustru Adeluts Jacobsdatter, sitt hus med enghave ved Nøstet samt en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Skjøte, Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Hage, Nøstegrunn, Byskriver, Salg ; (nøstegrunn), Salg ; (hus og hage)

Diplom ubb-1627-02-27

1623, 28. juli Bergen kunngjøring ; (salg)

1623-07-28

Albert Claussøn, skredderborger i Bergen, kunngjør at han med sin hustru Tebbeka Johansdatters samtykke har solgt til skomaker Evert Ibe hans hagegrunn som ligger på Klippen østenfor smuget ved Øvregaten. Baker Johan Levertssøn og kannestøper ...

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Skredder, Grunn ; (hagegrunn), Baker, Kannestøper

Diplom ubb-1623-07-28

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvar og Magnus på ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

Diplom ubb-1595-07-07

1626, 2. desember Bergenhus stevning

1626-12-02

Knut Gyldenstjerne til Aagard, befalingsmann på Bergenhus, stevner sorenskriver Hans Tygessøn i Sunnhordaland og seks lagrettemenn i Os til å møte for Hans Glad, lagmann i Bergen, på førstkommende lagting på rådstuen i Bergen. Grunnen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lagmann ; (Bergen), Gods, Lagting, Ting ; (lagting), Klage, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Stevning, Befalingsmann ; (Bergenhus), Rådstue

Diplom ubb-1626-12-02

1641, 28. mai Bergen grunnbrev

1641-05-28

Borgermestere og rådmenn i Bergen har utleiet til Peder Knudssøn og hans hustru Anne Horkensdatter en av de grunner som kongen hadde skjenket byen. Grunnen, som ligger nest opptil Envold Ludts hus og som er ...

Skjøte, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Råd ; (Bergen), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1641-05-28

1644, 4. januar Bergen grunnbrev

1644-01-04

Rasmus Lauritssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Erik Rosenkrantz sine arvingers gods Nordenfjells, har utleiet til Hans Hansen, slottsskriver en part i Rosenkrantzernes odelsgrunn, kalt Smørsgården, i Bergen.

Gård, Borgermester ; (Bergen), Grunn, Ombudsmann, Leie ; (grunn), Slottskriver

Diplom ubb-1644-01-04a

1581, 3. mai Bergen salgsbrev

1581-05-03

Jens Nilssen til Simling selger og skjøter til mester Adriann von Buckschott, borger i Bergen, med hustru Tholicke Henrichsdatter en odels-kålhage kalt Hustethuft, som ligger ved Henrich Piaskes stenhus i Korskirkens sogn. Betalingen er 12 ...

Eiendomshandel, Odel, Grunn, Borger ; (Bergen), Mester, Salg ; (hage), Skjøte ; (hage), Hage ; (kålhage), Kålhage

Diplom ubb-1581-05-03

1645, 26. september Bergenhus grunnbrev

1645-09-26

Henrik Thott til Botlinggard, høvedsmann på Bergenhus, har utleiet til den forrige vaktmester, Jacob Rasmussøn, en av kronens grunner på stranden i Bergen ved byens blokkhus til vederlag for den grunn mellom Slottet og Sverresborg, ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Rikskansler, Vaktmester

Diplom ubb-1645-09-26

1635, 28. februar Bergen grunnbrev

1635-02-28

Jan van der Hagen i Bergen kunngjør, at han med sin hustru Maren Davidsdatters samtykke har solgt til baker Jan Møller og hans hustru Birgitte Salomonsdatter en bebygget grunn som ligger på Hollenderstredet i Korskirken ...

Kunngjøring, Salg ; (grunn), Grunn, Grunnleie, Baker

Diplom ubb-1635-02-28

1650, 7. januar Bergen oppmåling

1650-01-07

Seks borgerer i Bergen, oppnevnt av Rasmus Lauritssen og Søffren Jenssen, borgermestere i samme by, skulle etter Envold Ludts egen begjæring den 8. januar foreta en oppmåling av hans grunn på Markeveien like ved Kjellersmuget ...

Borgermester ; (Bergen), Grunnbrev, Borger ; (Bergen), Byggetillatelse, Begjæring, Oppmåling

Diplom ubb-1650-01-07

1586, 28. april Bergen grunnbrev

1586-04-28

Hans Lindenow, høvedsmann på Bergenhus, selger og skjøter på Jørgen Skrams vegne til Niels (Ferrisk?) Fellessøn, rådmann i Bergen, og hans arvinger en av Munkelivs sjøgrunner på strandsiden nest opptil Oluff Anderssøns sjøbod med årlig ...

Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunnleie, Arving, Høvedsmann ; (Bergenhus), Skjøte , (grunn), Grunn ; (sjøgrunn), Sjøgrunn, Sjøbod

Diplom ubb-1586-04-28

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre Eide all odelsrett og hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

Diplom ubb-1642-03-29

1601, 23 mai Bergen salgsbrev

1601-05-23

Johannes Olssøn på Bikkset i Hareid sogn på Sunnmøre selger og skjøter til lagmann i Bergen, Poul Heljessøn, en mellags leie i gården Brandal, og mottar i betaling 8 gamle daler. Borgermesteren i Bergen, Michel ...

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie

Diplom ubb-1601-05-23