1609, 1. april Bergen kunngjøring ; (overdragelse)

1609-04-01

Hans Rasmussøn, ombudsmann over Allehelgen kirkes gods, kunngjør, at han på vegne av Erik Urne til Høegaard, kongens befalingsmann over Utstein klosters og Allehelgen kirkes gods i Norge, har overdratt til mester Elias Thillgenner, badskjær ...

Kunngjøring, Gods ; (kirkegods), Kirkegods, Overdragelse ; (grunn), Grunn, Mester, Rådmann ; (Bergen), Leie, Kloster, Ombudsmann, Kirke, Eiendom, Rådhus, Befalingsmann ; (kongelig), Skipper, Badskjær

Diplom ubb-1609-04-01

1591, 14. august Bergenhus stevning

1591-08-14

Peder Thott, høvedsmann på Bergenhus, stevner Anders på Ytre (Eide) i Nedstryn i Nordfjord og Hans på Visnes samme sted til å møte Odt på Bergen Rådhus førstkommende korsmessedag. Grunnen er at Odt har tiltalt ...

Dom, Høvedsmann ; (Bergenhus), Forlik, Stevning, Jordgods, Overfall, Rådhus

Diplom ubb-1591-08-14

1617, 10. oktober Møre og Romsdal, Borgund forsvarsbrev

1617-10-10

To gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, forsvarer seg i et brev til slotsherren, Knut Urne og øvrigheten da de av gullsmedene i Bergen var stevnet til å møte på Bergen rådhus fordi de har ...

Brev, Gullsmed, Klage, Stevning, Øvrighet, Slottsherre, Ordinans, Skatt, Forsvar

Diplom ubb-1617-10-10

1598, 11. januar Bergen brev

1598-01-11

Christoffer Knudssøn på Bjarkøy i Senja len selger, på vegne av Maren og Maritte Wildhielmsdøtre på Buvika i samme len, til Sylvester Tørressøn på Åfet i Feios skipreide i Sogn og Torsten Hågenssøn på Dyrdal ...

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Rådmann ; (Bergen), Leie ; (av jord), Salg ; (leie)

Diplom ubb-1598-01-11

1578, 20. juni Bergen dom

1578-06-20

Dom avsagt på lagting i Bergen 20. juni 1578 i en sak mellom Christoffer Fønbo med hustru Ingeri Haldorsdatter, som bor på Loffdal (Loen) i Nordfjord, og Anders Thorgilssøn? angående en jordpart i Yttereid.

Gård, Dom, Lagting, Ting ; (lagting), Jordpart

Diplom ubb-1578-06-20