[Ca. 1633] Bergen taksering

1633

Taksering av grunnleien for "die fünf öde Gründe".

Grunnleie, Ødegrunn, Taksering, Grunn ; (ødegrunn)

Diplom ubb-1633