1651, 12. mars Bergen grunnbrev

1651-03-12

Henrik Goede i Bergen hra med samtykke av sin hustru Allicken Suartting solgt til kipper Hans Dinies og hans hustru Trinkse Willumsdatter en hageplass bak hans egen eiendom i Dreggen for 40 riksdaler. Den årlige ...

Skjøte, Grunn, Grunnleie, Salg ; (hage), Hage, Eiendom, Eiendomssalg

Diplom ubb-1651-03-12

1655, 12. desember Bergen skjøte

1655-12-12

Peder Finde, sogneprest til Førde prestegjeld i Sunnfjord, har med samtykke av sin hustru Anne Rasmusdatter Stoud solgt til Joht Henrichssen Farnou, borger i Bergen, og hans hustru Susanne Dirichsdatter Precht et hus med grunn ...

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Hus, Borger ; (Bergen), Salg ; (hus)

Diplom ubb-1655-12-12

1650, 20. september Bergen grunnbrev

1650-09-20

Poul Reff, borger i Bergen og ombudsmann for Hannibal Sehesteds gods Nordenfjells, har utleiet en av hans grunner, som ligger ute i Dreggen, til Peder Finde, sogneprest i Førde prestegjeld i Sunnfjord, og hans hustru ...

Sogneprest, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann

Diplom ubb-1650-09-20

1655, 23. november Bergen grunnbrev

1655-11-23

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne solgt til Johan Buckholdt i Bergen en av grunnene som tilhgøører disse gods og som ligger i Dreggen ...

Eiendomshandel, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Gods, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Kjøp ; (grunn), Stiftskriver

Diplom ubb-1655-11-23

1655, 22. desember Bergen grunnbrev

1655-12-22

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne utleiet til Casper Wilcken og hans hustru Regina Frandsdatter en sjøbodgrunn i Dreggen. Den årlige grunnleie er 16 ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Grunnleie, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Leie ; (grunn)

Diplom ubb-1655-12-22

1655, 11. desember Bergen skjøte

1655-12-11

Henning Hanssøn, ombudsmann over Giskes og Rosenkrantzernes gods Nordenfjells, har på vegne av sin svoger Knut Rasmussøn, teologistuderende, solgt til baker Casper Wilcken, en sjøbod og grunn som ligger i Dreggen like bak husene til ...

Eiendomshandel, Skjøte, Sogneprest, Salg ; (grunn), Grunn, Ombudsmann, Sjøbod, Baker, Salg ; (sjøbod), Teologistudent

Diplom ubb-1655-12-11