1650, 19. juli Bergen grunnbrev

1650-07-19

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Fedde Janssen, borger i Bergen, og hans hustru Rist Tiartz en av byens grunner nede ved Nøstet, som han hadde kjøpt av Aktein Jesper Albrecht som bor ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1650-07-19

1649, 20. juli Bergen grunnbrev

1649-07-20

Borgermestere og råd i Bergen har utleiet til Jens Nielssen og hans hustru Karen Pedersdatter en av byens grunner nede ved Nøstet som han ifølge skjøte av 7. juni 1648 hadde kjøpt av Jacob Goiesse ...

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Råd ; (Bergen)

Diplom ubb-1649-07-20