1632, 27. juli Bergen grunnbrev

1632-06-27

Borgermestere og rådmenn i Bergen utleier til Peder Pedersen Kempe i Stavanger en av byens grunner ved Nøstet som tidligere tilhørte kirken. Grunnleien er 1 riksort.

Borgermester ; (Bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen)

Diplom ubb-1632-06-27