1650, 15. november Bergen grunnbrev

1650-11-15

Borgermestere og råd i Bergen utleier og overdrar til borgermester Severin Jensen og hans hustru Giertrud Hansdatter, en av byens ødegrunner ved Lille-Sandviken. Den årlige grunnleie er 3 mark.

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Råd ; (Bergen), Ødegrunn, Grunn ; (ødegrunn), Grunn; (ødegrunn), Leie ; (av ødegrunn), Overdragelse ; (ødegrunn)

Diplom ubb-1650-11-15