1657, 14. juni Bergenhus grunnbrev

1657-06-14

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann på Bergenhus, har på kongens vegne utleiet til Daniel Thomsen i Bergen en av den norske kronens grunner. Grunnen hadde han kjøpt av Jørgen Pandter. Den årlige grunnleie er 1 ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Konge ; (Danmark og Norge), Befalingsmann ; (Bergenhus), Kjøp ; (grunn)

Diplom ubb-1657-06-14