1601, 7. september Bergen grunnbrev

1601-09-07

Rørik Jakobssøn, kopperslager og hospitalets ombudsmann i Bergen, utleier en av hospitalets grunner, som i fordum tid kaltes Kaldewegen, til Peder Golbeck, glassmaker og borger i Bergen. Grunnleien er årlig en halv riksdaler.

Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Ombudsmann, Hospital, Kopperslager, Glassmaker

Diplom ubb-1601-09-07