1642, 12. desember Bergen grunnbrev

1642-12-12

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkelivs klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup, sønn av hans husbond Corfits Ulfeldt til Urup, utleiet til Margarete Pedersdatter, enke etter ...

Grunn, Grunnleie, Kloster, Leie ; (grunn), Fullmektig, Husbond

Diplom ubb-1642-12-12