1648, 8. april Hordaland, Laksevåg, Gravdal grunnbrev

1648-04-08

Volchard Broderssøn, fullmektig over Munkeliv klosters og St. Hans kirkes gods og grunner, har på vegne av Christian Ulfeldt til Urup og hans far, Corfits Ulfeldt til Saltø, utleiet til Johan Windelexssøn Lampe i Bergen ...

Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig

Diplom ubb-1648-04-08