1636, 9. august Bergen grunnbrev

1636-08-09

Jens Ibssøn, fullmektig for ridder og kansler Christian Friis til Karagerup, kunngjør at han på hans vegne har utleiet til Willom Berendtssøn og hans hustru Bodil Hansdatter, en av Munkeliv klosters grunner som ligger ute ...

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Fullmektig, Ridder

Diplom ubb-1636-08-09b