1624, 10. oktober Bergen grunnbrev

1624-10-10

Maurits Bostede kunngjør på vegne av Henning Walkendorf til Glorup, at han har utleiet til Peder Christenssøn en av Munkelivs grunner som ligger ute på Stranden. Den årlige grunnleien er 1 riksort.

Kunngjøring, Grunn, Leie ; (av grunn), Grunnleie

Diplom ubb-1624-10-10