1637, 27. november Bergen kunngjøring ; (salg)

1637-11-27

Hans Hanssøn Heldt og Rasmus Erichssøn på sin hustru Sophie Hansdatters vegne, begge borgere i Bergen, kunngjør, at de har solgt til Reinert Knudssøn og hans hustru Trine Hansdatter en gategrunn på hjørnet av Kongensgate ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Arv, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Grunnleie

Diplom ubb-1637-11-27