1604, 18. august Bergenhus grunnbrev

1604-08-18

Lauritz Kruse til Svenstrup, høvedsmann på Bergenhus, kunngjør, at han på kongens vegne, utleier til Jacob Jacobssøn, murmester og borger i Bergen, en grunn som tilhører Korskirken. Grunnen er, målt med sjellands mål, 11 1/2 ...

Kunngjøring, Grunn, Borger ; (Bergen), Leie ; (av grunn), Grunnleie, Høvedsmann ; (Bergenhus), Konge ; (Danmark og Norge), Murmester

Diplom ubb-1604-08-18