1614, 11. juni Bergen kunngjøring ; (salg)

1614-06-11

Jacob Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til Søffren Søffrensøn, borgermester og toller i samme by, sin hagegrunn (Drønnerengen), som ligger i det smug som fører ned til Nøstet (?). Han takker ham ...

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Salg ; (grunn), Grunn, Rådmann ; (Bergen), Toller ; (Bergen), Grunn ; (hagegrunn)

Diplom ubb-1614-06-11