1620, 21. mars Bergen salgsbrev

1620-03-21

Skredder Søffren Pederssøn i Bergen kunngjør, at han har solgt til snekker Baltzer Fasters en hagegrunn, som ligger på [...] To av byens borgere besegler brevet.

Kunngjøring, Skjøte, Salg ; (grunn), Borger ; (Bergen), Hagegrunn, Skredder, Snekker, Grunn ; (hagegrunn)

Diplom ubb-1620-03-21